Oferta de places i plans formatius

Els programes de formació estan elaborats per les comissions nacionals de cada una de les especialitats i aprovades posteriorment pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació en cada especialitat.  A partir d’aquests programes cada centre desenvolupa el seu programa formatiu per a cada una de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d’estar aprovats per la Comissió de Docència

 

més informació de la formació

 

 

Programes formatius de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta i places ofertades per al curs 2020-2021

Serveis acreditats Places ofertades 2020-2021

Programes formatius

CATALÀ/CASTELLANO

Resum especialitats i cronograma de rotacions Protocols de supervisió

Vídeos testimonials

CATALÀ/CASTELLANO

Contacta amb nosaltres
Anàlisis clíniques 1

formació analisis clíniques CAT

formació analisis clíniques ESP

resum analisis clíniques CAT

resum analisis clíniques ESP

previsualització video

 

 

 

previsualització video 2

labclinic.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 180 607

Anatomia patològica 1

formació anatomia patologica CAT

formació anatomia patologica ESP

resum anatomia patologica CAT

  resum anatomia patologica ESP

Portada vídeo fer el MIR d'Anatomia Patològica penjat a YouTube

 

 

 

Portada vídeo fer el MIR d'Anatomia Patològica penjat a YouTube

patologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 272

Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
4

 formació anestesia CAT

formació anestesia ESP

resum anestesia CAT

resum anestesia ESP

video anestesia

 

 

 

video 2 anestesia

quirofans.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 226

Angiologia i Cirurgia Vascular 1

  

 

 

vascular.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Aparell Digestiu 1

 formació digesiu CAT

formació digesiu ESP

resum digesiu CAT

resum digesiu ESP

formació digesiu

 

 

 

Portada vídep Youtube

digestiu.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 287

Cardiologia 2

formació cardiologia CAT  

formació cardiologia ESP

resum cardiologia CAT

  resum cardiologia ESP

Portada vídeo cardiologia  

 

 

Portada vídeo cardiologia

cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 286

Cirurgia General i Digestiva 2

formació cirurgia CAT

formació cirurgia ESP

resum cirurgia CAT

resum cirurgia ESP

formació cirurgia  

 

 

previsualització video

cirurgia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 256

Cirurgia Plàstica i reparadora 1

 

     portada youtube  

    

 

portada youtube

info.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200

Cirurgia Toràcica 1

 formació cirurgia toracica CAT

formació cirurgia toracica ESP

resum cirurgia toracica CAT

resum cirurgia toracica ESP

formació cirurgia toracica  

 

 

previsualització video

cirtoracica.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Endocrinologia 1

formació Endocrinologia CAT

formació Endocrinologia ESP

resum endocrinologia CAT

resum endocrinologia ESP

  formació Endocrinologia  

 

 

previsualització video

endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 225

Farmàcia hospitalària 2

 formació farmacia CAT

formació farmacia ESP

farmacia hospitalaria CAT

farmacia hospitalaria ESP

Portada vídeo FIR Farmàcia Hospitalària al YouTube  

 

 

Portada del vídeo penjat al Youtube sobre realitzar el FIR de Farmàcia Hospitalària al Trueta

farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 274

Ginecologia i obstetrícia 2

 formació ginecologia CAT

formació ginecologia ESP

resum ginecologia CAT    resum ginecologia ESP

formació ginecologia  

 

 

previsualització video

gine.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 235

Hematologia i hemoteràpia 1     formació hematologia CAT     formació hematologia ESP

resum hematologia CAT

  resum hematologia ESP

Portada vídeo youtube fer el MIR d'Hematologia al Trueta  

 

 

previsualització video

mpujadas[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 843

Medicina Familiar i Comuitària 26

resum medicina familiar i comunitaria CAT

resum medicina familiar i comunitaria ESP

 

 

 

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Medicina Intensiva 2

formació medicina intensiva CAT

formació medicina intensiva ESP

medicina intensiva CAT

  medicina intensiva ESP

formació medicina intensiva   

 

 

previsualització video

uci.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 288

Medicina Interna 2

formació medicina interna CAT

formació medicina interna ESP

resum medicina interna CAT

resum medicina interna ESP

   formació medicina interna    

 

 

previsualització video

minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

Nefrologia 1

formació nefrologia CAT

formació nefrologia ESP

resum nefrologia CAT

resum nefrologia ESP

  formació nefrologia   

 

 

previsualització video

nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:  972 940 237

Neurocirurgia 1

formació neurocirurgia CAT

formació neurocirurgia ESP

resum neurocirurgia CAT

resum neurocirurgia ESP

    

 

 

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Neurofisiologia clínica 1

portada Neurofisiologia CAT

portada Neurofisiologia ESP

resum neurofisiologia clinica CAT

resum neurofisiologia clinica ESP

       Portada del vídeo de fer el MIR d'Hematologiaal youtube    

 

 

Portada del vídeo Fer el MIR de Neurofisiologia clínica al Youtube

     nfc.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 236

Neurologia 1

formació curta neurologia CAT

formació curta neurologia ESP

resum neurologia CAT

resum neurologia ESP

 

 

 

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Oftalmologia 1

  

 

 

oftalmo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 21 07 08

Oncologia mèdica 2

formació oncologia CAT

formació oncologia ESP

resum oncologia CAT

resum oncologia ESP

previsualització video

formació oncologia

brugue[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 834

Oncologia radioteràpica 1

formació oncologia radioteràpica CAT

formació oncologia radioteràpica ESP

resum oncologia radioteràpica CAT

resum oncologia radioteràpica ESP

formació oncologia radioteràpica                            previsualització video

gtrias[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 825

Otorrinolaringologia 0

formacio Otorrinolaringologia CAT

formacio Otorrinolaringologia ESP

resum servei CAT

previsualització video Otorrinolaringologia previsualitació video 2 Otorrinolaringologia

otorrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200 (demanar pel servei)

Pediatria 4     formació pediatria CAT     formació pediatria ESP

resum pediatria CAT

resum pediatria ESP

formació pediatria  

 

 

previsualització video

pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

Pneumologia 1

formació Pneumologia CAT

formació Pneumologia ESP

resum pneumologia CAT

resum pneumologia ESP

                              

 

pneumo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Radiologia 3

formació radiologia CAT

formació radiologia ESP

resum radiologia CAT

resum radiologia ESP

formació radiologia

 

 

 

previsualització video

radiologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200

Traumatologia 2

formació COT CAT

formació COT ESP

resum COT CAT

resum COT ESP

formació COT

 

 

 

previsualització video

cot.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 298

Urologia 1

formació Urologia CAT

formació Urologia ESP

resum urologia CAT

resum urologia ESP

  previsualització video urologia  

 

 

previsualització 2n video urologia

urologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:972 940 254

Infermeria familiar i comunitària 4

formació infermeria familiar comunitaria ESP

resum infermeria familiar i comunitaria CAT

resum infermeria familiar i comunitaria ESP

 

 

 

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Infermera obstètrico-ginecològica 4

formació llevadores CAT

formació llevadores ESP

resum llevadores CAT

resum llevadores ESP

formació llevadores

 

 

 

previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 203

Infermera pediàtrica 2

formació infermeria pediatrica CAT

formació infermeria pediatrica ESP

resum infermeria pediatrica CAT

resum infermeria pediatrica ESP

formació infermeria pediatrica

 

 

 

previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 203

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo del Servei d'Urgències, on s'explica la tasca que fa relativa a la docència
 

Hospital