Oferta de places i plans formatius

Els programes de formació estan elaborats per les comissions nacionals de cada una de les especialitats i aprovades posteriorment pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació en cada especialitat.  A partir d’aquests programes cada centre desenvolupa el seu programa formatiu per a cada una de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d’estar aprovats per la Comissió de Docència

 

més informació de la formació

 

 

Programes formatius de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta i places ofertades per al curs 2020-2021

Serveis acreditats Places ofertades 2020-2021

Programes formatius

CATALÀ      CASTELLANO

Resum especialitats i cronograma de rotacions

Vídeos testimonials

CATALÀ      CASTELLANO

Contacta amb nosaltres
Anàlisis clíniques 1

formació analisis clíniques CAT

formació analisis clíniques ESP

resum analisis clíniques CAT  resum analisis clíniques ESP

previsualització video  previsualització video 2

labclinic.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 180 607

Anatomia patològica 1

formació anatomia patologica CAT

formació anatomia patologica ESP

resum anatomia patologica CAT  resum anatomia patologica ESP
Portada vídeo fer el MIR d'Anatomia Patològica penjat a YouTube Portada vídeo fer el MIR d'Anatomia Patològica penjat a YouTube

 

patologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 272

Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
4  formació anestesia CAT  formació anestesia ESP resum anestesia CAT  resum anestesia ESP

video anestesia  video 2 anestesia

quirofans.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 226

Angiologia i Cirurgia Vascular 1  

    
Aparell Digestiu 1  formació digesiu CAT  formació digesiu ESP resum digesiu CAT  resum digesiu ESP

formació digesiu  Portada vídep Youtube

digestiu.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 260

Cardiologia 2 formació cardiologia CAT   formació cardiologia ESP resum cardiologia CAT  resum cardiologia ESP Portada vídeo cardiologia   Portada vídeo cardiologia

cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 286

Cirurgia General i Digestiva 2 formació cirurgia CAT  formació cirurgia ESP resum cirurgia CAT  resum cirurgia ESP

formació cirurgia   previsualització video

cirurgia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 256

Cirurgia Plàstica i reparadora 1 Programa Cirurgia Plàstica i reparadora ESP      portada youtube   portada youtube  
Cirurgia Toràcica 1  formació cirurgia toracica CAT  formació cirurgia toracica ESP resum cirurgia toracica CAT  resum cirurgia toracica ESP

formació cirurgia toracica   previsualització video

cirtoracica.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Endocrinologia 1 formació Endocrinologia CAT  formació Endocrinologia ESP

resum endocrinologia CAT

resum endocrinologia ESP

formació Endocrinologia   previsualització video

endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 225

Farmàcia hospitalària 2  formació farmacia CAT   formació farmacia ESP farmacia hospitalaria CAT  farmacia hospitalaria ESP

Portada vídeo FIR Farmàcia Hospitalària al YouTube   Portada del vídeo penjat al Youtube sobre realitzar el FIR de Farmàcia Hospitalària al Trueta

farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 274

Ginecologia i obstetrícia 2  formació ginecologia CAT  formació ginecologia ESP resum ginecologia CAT    resum ginecologia ESP

formació ginecologia   previsualització video

gine.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 235

Hematologia i hemoteràpia 1     formació hematologia CAT     formació hematologia ESP resum hematologia CAT  resum hematologia ESP

Portada vídeo youtube fer el MIR d'Hematologia al Trueta   previsualització video

mpujadas[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 843

Medicina Familiar i Comuitària 26 formació medicina familiar i comunitaria ESP resum medicina familiar i comunitaria CAT  resum medicina familiar i comunitaria ESP

 

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Medicina Intensiva 2 formació medicina intensiva CAT  formació medicina intensiva ESP medicina intensiva CAT  medicina intensiva ESP

formació medicina intensiva    previsualització video

uci.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 288

Medicina Interna 2 formació medicina interna CAT  formació medicina interna ESP

resum medicina interna CAT

resum medicina interna ESP

formació medicina interna     previsualització video

minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

Nefrologia 1

formació nefrologia CAT

formació nefrologia ESP

resum nefrologia CAT

resum nefrologia ESP

formació nefrologia    previsualització video

nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:  972 940 237

Neurocirurgia 1

formació neurocirurgia CAT

formació neurocirurgia ESP

resum neurocirurgia CAT

resum neurocirurgia ESP

   

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Neurofisiologia clínica 1

portada Neurofisiologia CAT

portada Neurofisiologia ESP

resum neurofisiologia clinica CAT

resum neurofisiologia clinica ESP

   Portada del vídeo de fer el MIR d'Hematologiaal youtube     Portada del vídeo Fer el MIR de Neurofisiologia clínica al Youtube

     nfc.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 236

Neurologia 1

formació curta neurologia CAT

formació curta neurologia ESP

resum neurologia CAT

resum neurologia ESP

   

     

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Oftalmologia 1

     oftalmo.girona.ics[arroba]gencat.cat
Oncologia mèdica 2

formació oncologia CAT

formació oncologia ESP

resum oncologia CAT

resum oncologia ESP

    formació oncologia     previsualització video

xbrugue[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 834

Oncologia radioteràpica 1

formació oncologia radioteràpica CAT

formació oncologia radioteràpica ESP

resum oncologia radioteràpica CAT

resum oncologia radioteràpica ESP

   formació oncologia radioteràpica     previsualització video

gtrias[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 825

Otorrinolaringologia 0

formacio Otorrinolaringologia CAT

formacio Otorrinolaringologia ESP

resum servei CAT   

   previsualització video Otorrinolaringologia    previsualitació video 2 Otorrinolaringologia

otorrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200 (demanar pel servei)

Pediatria 4     formació pediatria CAT     formació pediatria ESP

resum pediatria CAT

resum pediatria ESP

formació pediatria   previsualització video

pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

Pneumologia 1

formació Pneumologia CAT

formació Pneumologia ESP

resum pneumologia CAT

resum pneumologia ESP

         

pneumo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Radiologia 3

formació radiologia CAT

formació radiologia ESP

resum radiologia CAT

resum radiologia ESP

formació radiologia  previsualització video

radiologia.girona.ics[arroba]gencat.cat
Traumatologia 2

formació COT CAT

formació COT ESP

resum COT CAT

resum COT ESP

formació COT  previsualització video

cot.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 298

Urologia 1

formació Urologia CAT

formació Urologia ESP

resum urologia CAT

resum urologia ESP

previsualització video urologia   previsualització 2n video urologia

urologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:972 940 254

Infermeria familiar i comunitària 4 formació infermeria familiar comunitaria ESP

resum infermeria familiar i comunitaria CAT

resum infermeria familiar i comunitaria ESP

 

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Infermera obstètrico-ginecològica 4

formació llevadores CAT

formació llevadores ESP

resum llevadores CAT

resum llevadores ESP

formació llevadores  previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Infermera pediàtrica 2

formació infermeria pediatrica CAT

formació infermeria pediatrica ESP

resum infermeria pediatrica CAT

resum infermeria pediatrica ESP

formació infermeria pediatrica  previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo del Servei d'Urgències, on s'explica la tasca que fa relativa a la docència
 

Hospital