Ginecologia i Obstetrícia

Servei Assistencial

Presentació

Professional del servei de Ginecologia i Obstetrícia amb el nadó d'una pacient.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Institut Català de la Salut a Girona ofereix una atenció integral del més alt nivell a les dones de les comarques Gironines.

El seu equip de professionals sanitaris està dedicat a la promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament de tots els procesos fisiològics (com l’embaràs) i patològics relacionats amb la salut de la dona.

Amb l’objectiu d’integrar els diferents nivells assistencials, oferir una continuïtat assistencial i poder  atendre a cada pacient en el nivell que correspon (atenció primària, atenció hospitalària i atenció socio-sanitària) els metges i llevadores del servei cobreixen tan l’atenció primària a diferents centres de salut de la zona, coordinat pel programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Gironès -Pla de l'Estany, com la medicina hospitalària, centrada a l’hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Els especialistes visiten a consultes externes tots els dies de la setmana, tan a l'ASSIR com a  les consultes d'alt risc a l'Hospital Trueta.

L’hospital Universitari Dr. Josep Trueta, com a hospital de tercer nivell i centre de referència al territori, proporciona suport als hospitals comarcals de la Regió i assumeix els casos que per complexitat o capacitat, els altres centres han de derivar.

 

Àmbit: 

Hospital