L'estada a l'hospital

AQUESTA INFORMACIÓ ES POT VEURE MODIFICADA EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Què cal portar de casa?

Únicament ha de portar de casa seva les sabatilles tancades i els objectes d’higiene personal. L'hospital li proporcionarà pijama i tovalloles.

Informació mèdica

El metge donarà informació als familiars a les hores establertes a cada unitat d’hospitalització.

Intèrpret

Els pacients estrangers de parla anglesa, francesa i alemanya tenen a la seva disposició l’ajuda d’una intèrpret per facilitar-los la tasca de comunicació amb els professionals sanitaris durant la seva estada. La intèrpret també els ajudarà en qualsevol tràmit que hagin d’efectuar.

Alimentació

El menjar que li servirem serà l’adequat seguint les indicacions del metge. Si no hi ha cap restricció de dieta podrà escollir entre dos menús.

No porti menjar de fora de l'hospital: la dieta forma part del tractament del pacient, per aquest motiu no està permés portar aliments ni begudes excepte aigua.

Si el menjar que us proporcionem no li satisfà, cal que ho comuniqui a la seva infermera. La Unitat de Dietètica intentarà trobar una solució satisfactòria, tenint en compte les limitacions que imposi la seva malaltia.

És convenient que en cas de patir alguna intolerància alimentària o al·lèrgia a algun tipus de menjar ens ho comuniqui.

Horari dels àpats: 9h - 13h - 16:30h - 19:30h

Neteja de l’habitació

Es fa diàriament. Li demanem la seva col.laboració per mantenir l’habitació neta i endreçada.

Familiars i acompanyants

Pot disposar de la presència d’un acompanyant de manera permanent durant el temps que estigui ingressat/ada.

Es permetrà la visita d'un familiar/acompanyant per pacient en horari de visita establert. 

Es recomana que els menors de 10 anys no accedeixin a les unitats d'hospitalització.

Per al bon funcionament de les activitats del centre es demana complir aquests horaris establerts. Recordi que no hi ha d’haver més de dues persones per malalt a cada habitació.

Telèfons mòbils

Pel bon funcionament de l’Hospital, us recomanem silenciar els telèfons mòbils i/o parlar en veu baixa, en cas d’haver-los d’utilitzar.

Full informatiu de funcionament i organització de les Unitats d'Hospitalització

 

Hospital