Document de Voluntats Anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, que s'incorporen a la seva història clínica, per tal que es tinguin en compte quan la persona es trobi en una situació en que no pugui expressar personalment la seva voluntat.

L'objectiu dels documents de voluntats anticipades és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les.

Informeu-vos aquí o a través de la nostra Unitat d'Atenció a la Ciutadania.

Hospital