Dr. Josep Trueta

Qui fou el Dr. Josep Trueta?

 

Josep Trueta i Raspall va néixer a Barcelona el 27 d’octubre de 1897. D'àmplia formació cultu Josep Trueta i Raspall ral per influència familiar, va començar a estudiar pintura i destacà com a esgrimista (esport que va afavorir el fet que fos ambidextre, facultat que utilitzà després en la pràctica quirúrgica). Ben aviat, però, es va decidir per la medicina, que va estudiar a la Universitat de Barcelona. Un cop llicenciat, va començar a treballar immediatament a l'Hospital de la Santa Creu, al Departament de Cirurgia, del qual va arribar a ser director l'any 1935.

Les seves investigacions, que es centraren en el tractament de l'osteomielitis crònica, tingueren com a punt de partida els estudis iniciats pel cirurgià nord-americà Winnet Orr sobre les infeccions òssies. La guerra civil, pel complex quadre de ferides que va haver d'intervenir, li va oferir una extensa ocasió d'ampliar i confeccionar un procediment propi de tractament, que més tard es va conèixer com a mètode Trueta. Va quedar provat que l'aplicació correcte dels cinc punts que composen aquest mètode permetien combatre la gangrena. El tractament causà sensació arreu.

El mètode consistia en:

1. Tractament quirúrgic immediat.
2. Neteja de la ferida.
3. Excisió de la ferida. El punt més important.
4. Drenatge.
5. Immobilització amb embenat de guix.

El febrer de 1939 es preveia el desenllaç  de la Guerra Civil, i Josep Trueta decideix passar la frontera com a exiliat. Primer s’està a Perpinyà, però aviat fou requerit per fer una conferència a Londres que li va donar l'oportunitat d'entrar en contacte amb l'Hospital de Nuffield a Oxford, on s'instal·là com a ajudant de la càtedra d'ortopèdia i cirurgia. El 1940 el van elegir membre d’honor de la Societat Britànica d’Ortopèdia, i el 1948 esdevingué el titular de l'esmentada càtedra.

També va formar part, a partir de 1940, del Consell Nacional de Catalunya (l'ens creat pel president Companys amb lavoluntat de mantenir la continuïtat jurídica i nacional després de la desfeta), que es va constituir a Londres. El 1946 publica The Spirit of Catalonia per donar a conèixer al món anglosaxó la història i la cultura catalanes.

El treball i l’aportació de Josep Trueta a la medicina són immensos. La troballa de la doble circulació renal és un descobriment de gran transcendència. Va ser proposat dues vegades per al premi Nobel, i fou membre d’honor de nombroses acadèmies i associacions mèdiques de tot el món, obtingué innombrables títols, fou doctor "Honoris Causa" de les més prestigioses universitats europees i nord-americanes, i va contribuir a la història de la medicina amb més de 200 treballs i 20 monografies, publicades en diversos idiomes.

L'any 1965 es jubilà a Oxford i tornà a Barcelona, on morí, l'any 1976.

L'extraordinària personalitat humana i científica del Dr. Josep Trueta, així com el seu compromís amb la nostra terra motivaren que l'Hospital adoptés el nom de l'eminent científic, l'any 1991.

Hospital