Diàlisi

La diàlisi és un conjunt de tècniques que permet eliminar substàncies tòxiques estranyes presents en la sang o substàncies tòxiques pròpies, retingudes en excés, a conseqüència de la fallida del funcionament dels ronyons, ja sigui sobtada o produïda al llarg de temps. És, per tant, un conjunt de tècniques vitals, perquè permeten sobreviure quasi indefinidament. L'especialitat que tracta els pacients que han de fer tractament amb diàlisi és la nefrologia. A l'Hospital Trueta, el servei està situat a la 7a planta. La Unitat d'Hemodiàlisi disposa de 8 màquines de diàlisi per torn per a pacients crònics, dos per aguts i tres per sèptics. Trobareu més informació sobre el servei a l'apartat de Nefrologia.

La major part de fallides sobtades del funcionament dels ronyons són recuperables a les poques setmanes i permeten que el pacient deixi la diàlisi. La fallida crònica requereix diàlisi una mitjana de tres vegades per setmana, ja sigui de manera indefinida, o fins que es realitzi el trasplantament d’un ronyó.

Hospital