Anatomia Patològica

Servei Assistencial

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica és un servei central de l'Hospital que té la voluntat de donar una atenció d’excel·lència a la població desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut.

  • Al Servei d’Anatomia Patològica s’examinen les mostres tissulars i fluids orgànics amb l’objectiu de diagnosticar les malalties dels pacients i poder assistir a la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.
  • Els patòlegs i tècnics d’Anatomia Patològica són especialistes que tenen també com a missió la prevenció, detecció precoç i diagnosi del càncer i altres malalties.
  • Al Servei d’Anatomia Patològica es practiquen autòpsies clíniques  que no solament determinen la causa de la mort dels pacients, sinó també donen més informació sobre les patologies intercurrents i els efectes dels tractaments utilitzats durant la progressió de la malaltia.
  • Tot i que la nostra missió com a especialitat mèdica continua sent la mateixa, el nostre camp d’acció ha experimentat en els últims anys canvis importants deguts a l’avenç tecnològic de la Biologia Molecular.

Els patòlegs no solament estableixen diagnòstics mitjançant l’estudi macroscòpic i microscòpic de les mostres citològiques i tissulars, sinó que també generen informació que és necessària per a la presa de decisions en el camp de l’oncologia. Analitzen i interpreten aquesta informació en forma de marcadors biològics pronòstics i dianes terapèutiques moleculars que són útils de cara a establir un pronòstic i tractament personalitzat.

 

Àmbit: 

Hospital