Anàlisis Clíniques

Servei Assistencial

Presentació

El LABORATORI CLÍNIC TERRITORIAL DE GIRONA està configurat per tres laboratoris d’anàlisis clíniques ubicats a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, al Parc Hospitalari de Salt i a l’Hospital de Campdevànol. Aquests laboratoris s’organitzen sota una única direcció i es gestionen coordinadament a través de convenis de col·laboració.

La raó de ser del laboratori és facilitar informació i serveis de medicina de laboratori d’alta qualitat, útils per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic, seguiment i tractament de les malalties. La recerca aplicada a la clínica i la formació completen la nostra missió.

Per dur a terme aquesta tasca el laboratori disposa d’un equip de 94 professionals que inclou a titulats superiors experts en anàlisis clíniques, bioquímica, genètica, hematologia, immunologia, qualitat, microbiologia i serologia, així com diplomats d’infermeria, tècnics de laboratori i auxiliars administratives. Tots ells treballen coordinadament i generen més de 6 milions de proves per any.

Per facilitar l’accessibilitat de la població atesa (600.000 habitants) es coordina amb l’assistència primària per dur a terme la presa de mostres a 135 mòduls d’extracció repartits per tota la regió sanitària.

El laboratori des de l’any 2000 té el seu sistema de qualitat, certificat primer amb la norma ISO 9002 i a partir del 2003 amb la ISO 9001:2003 i l’any 2008 amb la ISO 9001:2008.

El Laboratori Clínic Territorial de Girona presta serveis a:

  • Totes les ABS de les comarques del Pla de l’Estany i el Ripollès.
  • Part de les ABS de les comarques del Gironès, la Selva, la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Baix Empordà.
  • ABS de l’Alt Maresme (Tordera, Canet de Mar i Pineda de Mar).
  • Tots els serveis de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
  • Tots els serveis de l’Hospital de Campdevànol i l’Hospital de Sta. Caterina.
  • Hospitals deL SISCAT (Sistema sanitari integrat d'utilització pública de Catalunya), pels quals fa de laboratori de referència en programes assistencials com el cribratge prenatal de cromosomopaties, la determinació de càrregues víriques del virus VIH i en alguns àmbits de la microbiologia (micobacteriologia, micologia i parasitologia).

Laboratori de l'Hospital Sta Caterina (laboratori central)
Parc Hospitalari Martí Julià
c/ Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)
Telèfon directe: 972180607
Fax: 972189004

Correu electrònic: lab.clinic.girona[arroba]gencat.cat

HORARIS:
• Secretaria (Atenció als clients  i Informació): de 8h a 17:30h, tots els dies laborables.
• Extraccions: de 8h a 9:30h, tots els dies laborables

Laboratori de l'Hospital de Girona Dr Josep Trueta (laboratori d'urgències)
Ubicació: primera planta de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
Telèfon directe: 972 94 02 61
Fax : 972 94 02 90
 

Laboratori de l'Hospital de Campdevànol
Carretera de Gombreny, 20
17530 Campdevànol (Girona)
Telèfon directe: 972730722
Fax : 972730305
Correu electrònic: laboratori.clinic[arroba]hoscamp.com

Àmbit: 

Hospital