Carta de drets i deures del pacient

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa de la carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.
 
 
Hospital