Docència

Juntament amb l’assistència i la recerca, la docència és la tercera branca d’activitat a l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Cada any, passen per aquest centre més de 900 alumnes. Es tracta tant d’alumnes de pregrau, com de postgrau i majoritàriament d’infermeria o de medicina, malgrat que també hi ha estudiants d’altres disciplines, com ara dietètica i nutrició, fisioteràpia, farmàcia o estudiants de mòduls formatius (laboratori, anatomia patològica, radiologia, tècnics de cures infermeres,...).

 

Formació especialitzada
(MIR, FIR, LLIR i IIR)

Formació de grau

 

 

Hospital