Urgències

Les Urgències de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta donen assistència sanitària a qualsevol persona que ho necessiti durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Algunes d’aquestes persones provenen de centres d’atenció primària, però, moltes d’elles, hi acudeixen per voluntat pròpia. L’objectiu del servei és oferir una atenció sanitària resolutiva, segura i de qualitat.

El Servei d’Urgències s’organitza segons un sistema de triatge que permet fer una valoració clínica preliminar dels i de les pacients i classificar-los en cinc nivells segons el grau d’urgència de cada cas amb independència de l’ordre d’arribada.

Hi ha cinc nivells de triatge:

I. Reanimació: Quan hi ha un risc vital immediat. Es dóna una atenció immediata.

II. Emergència: L'assistència es pot fer esperar entre 20 i 30 minuts.

III. Urgència: L'atenció ha ser inferior a una hora.

IV. Menys urgent: L'atenció es dóna en 3 o 4 hores.

V. No urgent en que el temps d'espera pot ser superior a 4 hores.

Aquesta classificació serveix perquè els metges puguin establir un ordre a l’hora d’atendre els malalts, ja que el criteri de prioritat en l'assistència és la gravetat de la malaltia, no l’hora d’arribada. Recordeu que, en la majoria dels casos, una persona amb un nivell de triatge IV i V pot ser atesa en un centre d’atenció primària, on també hi ha un equip assistencial per atendre les visites urgents.

El procediment habitual és que el malalt ingressi i se’l visiti. És important que s’expliquin els problemes de salut, la medicació habitual o les possibles al·lèrgies. Si cal, se li fan exploracions complementàries (entre les més habituals hi ha anàlisis i radiografies). Un cop s’ha diagnosticat el pacient, els metges decideixen si pot rebre l’alta, si s'ha de  quedar en observació o si cal ingressar-lo. En cas que s’hagi de quedar en observació, el malalt passarà a l’Hospital de Dia o a la Sala d’Observació, un espai dins d’Urgències amb vuit llits, on els metges i el personal d'infermeria controlaran el seu desenvolupament.

La plantilla de l'Àrea d’Urgències de l’Hospital està integrada permanentment per metges i per personal d'infermeria. Hi ha un equip de guàrdia d’urgències, de traumatologia, de pediatria i d’obstetrícia i ginecologia, aquests darrers ubicats a la Sala de Parts. A banda d’aquests equips de professionals, hi ha un determinat nombre d’especialistes de guàrdia que acudeixen a urgències en cas de necessitat.

Hospital