Què cal saber de l'Hospital

Prohibició de fumar

Dins l’Hospital i en tot el seu recinte està prohibit fumar segons la llei antitabac, la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. A més, l’Hospital Trueta està adherit a la Xarxa Catalana d’hospitals lliures del fum del tabac.

En aquest sentit, és política de l’hospital informar dels efectes nocius del tabac a tots els pacients ingressats que siguin fumadors. Els recordem que a través dels seus Centres d’Atenció Primària se’ls pot ajudar en la deshabituació tabàquica.

Recomanacions per deixar de fumar

 

Identificació del personal

Tots els professionals del nostre centre porten una targeta d’identificació en un lloc visible. S’hi assenyala, el nom i la categoria professional.

 

 

En cas d’incendi

L’Hospital disposa d’un pla d’emergències en cas d’emergències internes, com ara en situació d’incendi. Darrera la porta de la seva habitació, trobarà un plànol de la seva planta amb les indicacions corresponents. Si us plau, en cas d’incendi, segueixi les indicacions del personal sanitari i no utilitzi els ascensors.

Objectes de valor

Li recomanem que doni els objectes de valor als familiars. Tot i això disposem d’un servei de seguretat que els custodiarà si ho necessita. L’Hospital només es fa responsable de la pèrdua dels objectes que estiguin sota la seva custòdia.

Telèfons mòbils

Pel bon funcionament de l’Hospital, us recomanem silenciar els telèfons mòbils i/o parlar en veu baixa, en cas d’haver-los d’utilitzar.

Hospital