Formació especialitzada

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta té una llarga trajectòria docent que es remunta a l'any 1978. Actualment podem oferir places de formació en 33 especialitats hospitalàries i medicina familiar i comunitària: Cirurgia General i Digestiva, Anatomia Patològica, Hematologia, Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Intensiva, Traumatologia, Neurologia, Anestèsia i reanimació, Radiologia, Oncologia mèdica, Ginecologia i obstetrícia, Pediatria, Endocrinologia, Cardiologia, Neurocirurgia, Anàlisis Clíniques, Nefrologia, Aparell Digestiu, Cirurgia Toràcica, Farmàcia hospitalària, Oncologia Radioteràpica, Neurofisiologia Clínica, Medicina Nuclear, Medicina del Treball, Cirurgia plàstica i reparadora, Cirurgia vascular, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Infermeria pediàtrica, Infermeria obstètrico-ginecològica.

Avui en dia hi ha 149 residents a les diferents especialitats hospitalàries amb acreditació docent (MIR, LLIR, FIR, IIR) i 28 residents de medicina Familiar i Comunitària. També cal destacar el gran nombre de residents d'altres centres que vénen a fer estades formatives, tant de centres espanyols com de centres estrangers.

Per tal d’acollir i organitzar el programa formatiu de les diferents especialitats, hi ha 49 tutors/es hospitalaris (45 per a les especialitats mèdiques, 3 per a les llevadores i 1 per infermeria pediàtrica) i 3 coordinadors hospitalaris de medicina familiar i comunitària. Aquests tutors i tutores són els que acompanyen als residents durant la seva etapa formativa.

A més, el Trueta també acull infermeres que fan el practicuum de postgrau, la majoria de les quals del Curs de postgrau de cures d’infermeria en el malalt crític de la UdG, així com els estudiants de Medicina de la UdG i estudiants de diferents Màsters.

 

Hospital