Simulació

La simulació permet recrear situacions crítiques de pacients greus, en un entorn de seguretat, perquè els residents puguin practicar i saber com actuar quan es trobin amb un pacient real, aplicant els coneixements i les habilitats adquirides. La simulació és una eina pensada per a l’aprenentatge dels residents però també s’utilitza per a tot el personal sanitari que treballa a l'hospital.

Actualment, a l’Hospital Trueta  tenim  150 residents en formació que, quan acabin la seva especialització, s’incorporaran a treballar de forma majoritària als hospitals de la Regió Sanitària de Girona.

Els residents a l'Hospital Trueta tenen un Programa de Simulació dins la seva formació transversal i específica amb activitats i sessions que utilitzen la simulació com a metodologia docent.

En aquestes sessions es recreen situacions d’emergència, com ara una aturada cardiorespiratòria, l’ennuegament d’un infant petit, un part complicat o una crisi epilèptica, etcètera. Els responsables docents simulen diversos escenaris on els residents han d'actuar i apliquen així els seus coneixements teòrics i es preparen per a diferents situacions clíniques que després es trobaran en la seva pràctica real. Un cop s’ha resolt la situació d’emergència, es realitza una sessió conjunta entre l’equip docent i els residents i s’avaluen els punts a millorar. Es treballa també la comunicació entre els diferents professionals i el treball en equip. En d'altres ocasions es realitzen activitats per a posar en pràctica habilitats tècniques, com per exemple una toracocentesi o una sutura vascular, abans d'aplicar-ho en pacients reals.