L’Hospital Doctor Josep Trueta renova la ressonància magnètica amb un equip digital d’última generació

Imatge d'un dels nous aparells de ressonància magnètica, amb un usuari

Cada any es fan 13.000 proves al Servei de Radiologia. La nova tecnologia adquirida permet obtenir unes imatges que proporcionen molta més informació i que faciliten un diagnòstic més precís

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha renovat el primer equip de ressonància magnètica (RM) del centre i ha incorporat un aparell digital d’última generació que utilitza la fibra òptica per enviar les imatges a l’ordinador principal. Això permet reduir en un 40% el “soroll” que es produeix a la imatge quan aquesta es transmet a través de cables; així, s’obtenen imatges més nítides que ofereixen més informació a l’especialista, cosa que li permet fer un diagnòstic més precís.

Amb aquesta incorporació culmina el procés de renovació dels equips d’RM, que va començar el 2013 amb la compra d’una ressonància magnètica amb una intensitat de camp d’1,5 tesles (unitat de la potència del camp magnètic) i dos tomògrafs helicoïdals multitalls de 128 talls, amb la finalitat de disposar dels equips d’alta tecnologia més actualitzats del mercat. Amb els dos equips d’RM  es realitzen cada any 13.000 proves al Servei de Radiologia de l’Hospital Trueta.

A banda de les innovacions tecnològiques que incorpora el nou aparell, també s’han fet millores als programes que processen les imatges obtingudes per tal que els especialistes puguin fer estudis de patologia cardíaca, neurològica, tumoral o de mama.

La nova RM es pot utilitzar tant per a exploracions senzilles com per a les més complexes. L’RM es posa al servei de l’estudi, per exemple, de l’àrea cerebral per al diagnòstic de tumors, afeccions inflamatòries, traumàtiques o degeneratives. Amb aquest equip es poden realitzar estudis funcionals molt específics, ja que els professionals poden definir cadascuna de les fibres de les estructures nervioses del cervell, de manera que quan el pacient hagi de ser operat el cirurgià sàpiga quines estan afectades i, en la mesura del possible, quines ha de respectar. A l'abdomen, s’hi poden estudiar tots els òrgans amb una gran precisió i aconseguir diagnòstics de patologies molt concretes. En el camp de l’oncologia, permet explorar amb major qualitat, precisió i facilitat les imatges en estudis de patologia abdominal, alhora que redueix el nombre d’exploracions a què s’ha de sotmetre  el pacient. L'àrea cardiovascular també es veu beneficiada per l'ús d'aquesta nova tecnologia, ja que es redueix el temps d'obtenció de resultats en estudis cardíacs complexos, i també es poden obtenir representacions molt extenses de tot el mapa vascular de l'organisme. El mateix passa amb l’àrea musculosquelètica, on amb el nou sistema digital s'estudien les articulacions amb una alta qualitat d'imatge i en un temps mínim.

Aquesta renovació tecnològica permet incrementar la qualitat de la prestació sanitària de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a l’Hospital Doctor Josep Trueta, que segueix essent centre de referència i excel·lència de la Regió Sanitària Girona, tant des del punt de vista assistencial com de projectes de recerca.

Fotografies per descarregar
Imatge d'un dels nous aparells de RM, amb un usuari
Imatge d'un dels nous aparells de RM, amb un usuari (II)

HOSPITAL
Dijous, 25 Juny 2015