43 gironins es van sotmetre a un trasplantament de ronyó l’any passat i gairebé mig miler necessiten diàlisi

El Dr. Jordi Calabia, nefròleg del Trueta, amb els protagonistes del primer traspantament de ronyó entre amics de l'estat espanyol, Enric Cumí (donant) i Enric Xargay (receptor)

Avui se celebra el Dia Mundial del Ronyó, l’òrgan que quan falla condueix a una malaltia renal crònica, que afecta el 10% de la població

Es calcula que el 10% de la població pateix una malaltia renal crònica, que afecta tant homes com dones. En els casos en què els dos ronyons funcionen per sota del 60% de les seves possibilitats es considera una malaltia renal crònica i en els que els ronyons funcionen menys del 10%, cal plantejar un tractament que substitueixi la funció que fan. Això obliga els malalts a sotmetre’s a un trasplantament  renal o a diàlisi. Actualment, a Girona, hi ha més de 400 pacients en aquesta situació, una cinquantena dels quals fa les sessions als seus domicilis mitjançant la diàlisi peritoneal. 

L’any passat, 43 persones de la demarcació de Girona van ser sotmeses a un trasplantament de ronyó, xifra que representa un 8% dels 604 trasplantaments renals que es van fer a Catalunya (un 12,6% més que l’any anterior). La majoria dels  ronyons trasplantats són procedents de cadàvers, però en el cas de Girona set pacients van rebre un ronyó d’un donant viu. Actualment, a Girona viuen 430 malalts amb un ronyó trasplantat i avui, 12 de març, se celebra el Dia Mundial del Ronyó, impulsat per Societat Internacional de Nefrologia.

El trasplantament de ronyó està indicat quan l’estat del pacient és bo i els avantatges del tractament superen els riscos que comporta qualsevol operació quirúrgica. Aquesta intervenció suposa, d'una banda, una millora important pel que fa a la qualitat de vida i autonomia dels pacients, ja que deixen de dependre de la màquina de diàlisi i, de l'altra, un augment de la supervivència perquè eviten moltes de les complicacions que apareixen amb la diàlisi a llarg termini. En general després d’un mes del trasplantament els pacients poden fer una vida plenament normal, i hauran de prendre sempre medicació per evitar qualsevol forma de rebuig.

Una malaltia en augment

Es calcula que al món hi ha més de 500 milions de persones afectades per aquesta malaltia. Aquesta xifra segueix creixent i representa una infinitat de greus conseqüències en la funció d’altres òrgans i un gran impacte econòmic en els sistemes de salut. Històricament, les causes més comunes havien estat les malalties inflamatòries del ronyó, infeccions urinàries, obstrucció del tracte urinari i malaltia poliquística.

En els darrers anys, però, aquests motius estan canviant, tant als països desenvolupats com subdesenvolupats, on la diabetis i la hipertensió s'han convertit en les causes principals de la malaltia renal crònica. Promoure que hi hagi un millor control d’aquestes malalties per tal d’evitar la lesió crònica del ronyó és una de les fites que persegueix el Dia Mundial del Ronyó.

Dia Mundial del Ronyó

La Societat Internacional de Nefrologia ha instaurat el Dia Mundial del Ronyó per donar a conèixer la importància de l’augment de la incidència d’aquesta malaltia i així conscienciar tant els professionals de la salut com la població en general perquè treballin en la seva prevenció i tractament.  La malaltia renal pot portar complicacions, com ara hipertensió arterial, anèmia, malalties cardíaques i dels vasos sanguinis.

Fotografies per descarregar
El Dr. Jordi Calabia, nefròleg del Trueta, amb els protagonistes del primer traspantament de ronyó entre amics de l'estat espanyol, Enric Cumí (donant) i Enric Xargay (receptor).

Els protagonistes del primer traspantament de ronyó altruïsta de l'estat espanyol, Enric Cumí, el donant (esquerra) i Enric Xargay, el receptor (dreta)

Vídeos amb testimonis de trasplantaments i malaltia renal crònica

 

 

HOSPITAL
Dijous, 12 Març 2015