El model d’atenció al pacient diabètic ha permès reduir un 80% les derivacions a l’Hospital Trueta des dels hospitals comarcals i l’atenció primària

Atenció a una pacient a l'Hospital de Dia de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona

El model d’integració dels àmbits assistencials, de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona (UDENTG), ha estat una de les deu millors experiències de la 1a Jornada d’Innovació de l’ICS

El model d’atenció al malalt endocrinològic de la Regió Sanitària de Girona gira a l’entorn de  la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona (UDENTG), ubicada a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que treballa de manera integral amb els dispositius d’atenció primària i els hospitals comarcals.  Aquest model d’atenció es va posar en marxa l’any 1996 i fou revisat  l’any 2006 i, des d’aleshores ençà, s’ha evidenciat la seva eficiència: ha permès reduir les derivacions a l’especialista, les urgències, les hospitalitzacions i la despesa farmacèutica, entre d’altres millores. Tot plegat, amb més control per al  pacient de diabetis, la principal patologia que tracta.

Els resultats aconseguits en aquests anys d’implantació del model han permès reduir en un 80% les derivacions a l’especialista. Les visites a Consultes Externes són un 12% inferiors que la mitjana catalana, el nombre d’hospitalitzacions i d’urgències és un 3% menor que el de Catalunya, així com les estades hospitalàries, que representen un 4% menys. El cost farmacèutic també és un 8% inferior a la mitjana catalana. El model permet un estalvi anual de gairebé tres milions d’euros només en despesa de farmàcia.

Per tot això, el model d’integració dels àmbits assistencials de la UDENTG ha estat una de les deu experiències finalistes de la 1a Jornada d’Innovació de l’Institut Català de la Salut, celebrada a Barcelona el 5 de març de 2015, a la qual es van presentar 388 iniciatives innovadores. Més de 600 professionals van participar en aquesta Jornada per compartir les principals accions de millora que s’estan duent a terme en els diferents dispositius de salut del territori.

La diabetis, una malaltia en expansió

El 14% de la població adulta pateix diabetis mellitus 2, una malaltia molt prevalent i que augmenta progressivament. Els pacients poden patir descompensacions agudes i pot ser la causa de complicacions cròniques greus. A més, consumeix molts recursos sanitaris.

La UDENTG es basa en un model d’integració de tots els dispositius assistencials del territori, que permet garantir la continuïtat assistencial, millorar el grau de    resolució dels hospitals comarcals i dels dispositius d’atenció primària, alhora que també optimitza el rol d’assessors qualificats dels endocrinòlegs del Trueta. El model ha comportat la definició d’una cartera de serveis de processos endocrinològics, la selecció dels casos considerats més problemàtics, l’organització de  sessions tancades amb professionals de l’atenció primària, i l’oferiment de suport des de l’Hospital de Dia de Diabetis  (ubicat al Trueta), i a través del correu electrònic. Ha estat vital també per al seu funcionament la història clínica compartida.

A part dels bons resultats, la UDENTG també és molt ben valorada entre els professionals implicats en l’atenció al pacient diabètic. En aquest sentit, l’any passat es va realitzar una enquesta entre 300 professionals de l’atenció primària, els quals van puntuar amb un 8,38 el model, i el 90% es va mostrar a favor d’aplicar-lo a altres especialitats.

Fotografies per descarregar
Atenció a una pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG
Resolent dubtes d'un pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG

HOSPITAL
Dimecres, 11 Març 2015