La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll del Trueta i de l’ICO Girona fa 1.500 visites els dos primers anys de funcionament

El Dr. Jordi Marruecos i el Dr. Marc Tobed atenent a un pacient a consulta

Hi participen professionals de l’Hospital i de l’ICO Girona, que comparteixen la presa de decisions sobre el diagnòstic i el tractament que han de seguir els pacients 

La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll (UFTCC) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i de l’Institut Català d’Oncologia, coordinada pel doctor Jordi Marruecos, ha complert els dos primers anys de funcionament amb un balanç de més de 1.500 visites realitzades. D’aquestes, 217 han estat primeres visites i la resta controls successius de pacients ja tractats durant aquest període de temps.

La UFTCC és referent a la demarcació en el tractament d’aquests tipus de tumors. A la Unitat hi treballen coordinadament professionals d’oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorinolaringologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia plàstica, infermeria (en la gestió dels casos), dietètica, psicooncologia i treball social, així com els serveis centrals de Radiologia i Anatomia Patològica entre d’altres, que són personal tant de l'Hospital Dr. Josep Trueta com de l'ICO Girona. Tots aquests professionals comparteixen la presa de decisions sobre el diagnòstic i el tractament del càncer amb l’objectiu principal d’oferir la millor estratègia terapèutica i la seva aplicació, basada en l’evidència científica i en el coneixement expert per obtenir els millors resultats clínics possibles.

El càncer que afecta el cap i el coll és el cinquè tipus de tumor més freqüent en homes a Catalunya, essent els càncers d’orofaringe i laringe els que hi tenen més incidència. La seva evolució es manté estable en homes i augmenta en dones, principalment a causa del consum de tabac. Així mateix, també s’aprecia un increment dels casos provocats pel virus del papil·loma humà a l’àrea de l’orofaringe.

Un element diferencial d’aquests tumors és el seu gran impacte psicològic i funcional, superior al de qualsevol altre tipus de tumor. Això és deu al fet que els tractaments sovint afecten aspectes dels pacients tan bàsics i essencials com són l’aparença, la parla, la respiració per vies naturals i la deglució. Per això és  important que sigui una unitat multidisciplinària en què participin professionals especialitzats per abordar totes les facetes que puguin afectar el pacient.

                              

HOSPITAL
Dilluns, 23 Febrer 2015