El Trueta atén dos Codis infart les primeres 24h de servei continuat de l’hemodinàmica, cap d’ells en la franja nocturna

Unitat d'Hemodinamia de l'Hospital Trueta

Amb l’ampliació horària s’estima que a la Regió Sanitària de Girona s’atendran uns 80/90 pacients més a l’any

L’Hospital Trueta ha atès dos codis infarts el primer dia de posada en servei de l’hemodinàmica durant les 24 hores del dia, ambdós casos dins la franja horària de 8h a 20h. És a dir, doncs, que a la Regió Sanitària de Girona no s’ha hagut d’activar el Codi infart cap vegada durant la franja nocturna. Amb l’ampliació horària a 24h s’estima que a la Regió Sanitària de Girona s’atendran uns 80/90 casos a l’any més, que seria una mitjana d’un pacient cada quatre dies i mig.

Per tal de donar aquest servei s’han organitzat 5 equips de professionals a l’Hospital Josep Trueta, formats cadascun d’ells per un cardiòleg hemodinamista i dues infermeres. Fins ara s’atenien al centre gironí entre 300 i 350 Codis infarts activats a la Regió Sanitària Girona. Una tercera part dels codis s’activen des de l’atenció primària, una tercera part des de l’hospital que fa la primera assistència al pacient, un 25% del SEM, i la resta el mateix hospital Trueta.

L’objectiu de l’ampliació horària és millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària. En aquest sentit, els resultats preliminars mostren una millora del temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria dels pacients atesos en el centre, i també ha representat un increment del percentatge de pacients sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que ha passat del 38% al 2012 al 52% al 2013 i 63% en els resultats provisionals del 2014. En general, es considera com a ideal que entre el diagnòstic i l’obertura de l’artèria i el restabliment del flux sanguini (reperfusió) passi un temps inferior o igual als 120 minuts. A la Regió Sanitària de Girona el temps transcorregut entre la primera assistència a un pacient amb infart de miocardi i la realització de l’angioplàstia primària ha passat de 121 minuts al 2013 a 114 minuts al 2014, és a dir, que amb la primera ampliació horària ja es va aconseguir reduir el temps en 7 minuts.

La població de referència de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta pel que fa al Codi infart és la població de la Regió Sanitària Girona i Osona, amb l’excepció de la zona de l’Alt Maresme, que té l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona com a hospital de referència.

HOSPITAL
Dimecres, 18 Febrer 2015