El Trueta és l’hospital català dels que no fan trasplantaments que controla més malalts amb un ronyó trasplantat

El Dr. Jordi Calabia amb els pacients Josep Antúnes i Jordi Bernués

Els pacients es fan les analítiques als seus centres d’atenció primària i només s’han de desplaçar a Barcelona per a una de les quatre visites anuals que s’han de fer 

A la demarcació de Girona, hi viuen 430 persones amb un ronyó trasplantat, i el 20% d’aquestes fan el seguiment a l’Hospital Dr. Josep Trueta

En Josep Antúnes (Girona, 44 anys) i en Jordi Bernués (Girona, 53 anys) es van haver de sotmetre a un trasplantament de ronyó fa 15 i 10 anys, respectivament. L’operació i el seguiment durant el primer any es va fer a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, però a partir del segon any han estat els nefròlegs de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona els qui han dut a terme els controls trimestrals que els pacients hauran de seguir al llarg de tota la vida.

Només una d’aquestes sessions continuen fent-la a Badalona, amb l’objectiu de mantenir el contacte amb el Servei de Nefrologia que va practicar el trasplantament. La comoditat que suposa el fet de no haver-se de moure de Girona i la confiança dipositada en l’Equip de Nefrologia de l’Hospital Trueta, dirigit pel doctor Martí Vallès, són els principals arguments que motiven la vuitantena de pacients trasplantats que es visiten al Trueta a fer els controls en aquest centre. Representen un 20% dels 430 malalts de la demarcació de Girona que viuen en aquests moments amb un ronyó d’un donant. Cada any, 40 gironins se sotmeten a un trasplantament renal que han estat esperant mentre feien sessions de diàlisi, i l’atenció permanent que necessiten els la presten els diversos centres de Nefrologia de la província.

Un cop feta la intervenció quirúrgica, el seguiment del pacient durant el primer any s’efectua en algun dels sis hospitals catalans que fan trasplantaments de ronyó, atès que en el transcurs d’aquests mesos poden sorgir les principals complicacions i el risc de rebuig és més alt. Passat aquest temps, i sempre a petició del pacient, ja poden compartir el seguiment amb l’Equip de Nefrologia de Girona. Als centres d’atenció primària es fan les analítiques de sang (al CAP gironí de Taialà, en el cas dels senyors Antunes i Bernués) i els resultats, així com el control i la regulació de la medicació, els estudien els nefròlegs a les Consultes Externes de l’Hospital Trueta.

El pacient al centre de l’atenció

Excepte la pràctica del trasplantament renal, el Servei de Nefrologia de l’Hospital Dr. Josep Trueta desenvolupa totes les tècniques diagnòstiques i terapèutiques relacionades amb el món de la nefrologia. Les seves actuacions es dirigeixen sempre al benestar dels pacients i, fruit d’això, el Servei també és capdavanter a Catalunya en diàlisi peritoneal (DP), fins al punt que el 58% dels pacients de diàlisi de l’Hospital Dr. Josep Trueta fan el tractament en el seu domicili, amb la comoditat que això representa. És un tractament molt senzill,  que no requereix l’ús d’equips gaire avançats tècnicament.

La DP tan sols es diferencia de l’hemodiàlisi habitual, la que es realitza als hospitals, en què la sang es tracta sense que surti del cos, pel fet que el líquid de diàlisi s’introdueix a l’abdomen a través d’un catèter que s’ha implantat quirúrgicament. Permet als pacients seguir el tractament des de casa seva, cosa que els evita desplaçaments i preserva al màxim la seva intimitat.

El Servei de Nefrologia té, des de 2007, l’acreditació per a la formació de postgrau d’especialistes a través del Pla nacional de metges especialistes en formació, i diferents línies de recerca, tant en investigació pròpia com en investigació externa.

Fotos per descarregar
El Dr. Jordi Calabia, amb Josep Antúnes i Jordi Bernués
Els dos pacients a la consulta externa de Nefrologia

 

 

HOSPITAL
Dijous, 5 Febrer 2015