Un equip de l’Hospital Germans Trias ha començat a operar del cor al Trueta de Girona

una intervenció de cirurgia cardíaca al Trueta

Els cirurgians del centre badaloní operen els dilluns i els dimecres de cada setmana

Un equip format per tres cirurgians de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona va començar el passat 2 de febrer a operar del cor a pacients gironins a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. De moment, ja s’han operat quatre pacients, un dels quals ja està donat d’alta, dos continuen hospitalitzats i evolucionen favorablement, i el quart ha estat operat aquest matí.

L’equip continuarà realitzant dues operacions a la setmana com fins ara, de manera que a finals d’any serien uns 80 pacients els qui s’haurien operat amb aquest equip al Trueta. La resta de gironins que s’hagin d’operar del cor es derivaran a l’Hospital Germans Trias. S’estima que entre 250 i 300 gironins s’operen cada any d’una patologia coronària o valvular.

Cal recordar que l’activitat de cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de Girona es va començar a fer el 8 de novembre de 2006, com a programa compartit amb l’Hospital Vall d’Hebron. Des d’aleshores i fins al desembre passat, professionals d’aquest centre s’havien desplaçat al Trueta un dia a la setmana per realitzar les intervencions als pacients gironins candidats. La resta de casos es derivaven a Vall d’Hebron.

El mes d’agost passat, el Servei Català de la Salut va aprovar la Instrucció 08/2014, sobre l’ordenació i la configuració del model organitzatiu dels serveis de cirurgia cardíaca, segons la qual l’Hospital Universitari Germans Trias passa a ser el centre de referència per a la cirurgia cardíaca de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, en lloc de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Per tal de garantir l’accessibilitat i el temps d’atenció dels serveis de cirurgia cardíaca als pacients tributaris d’intervencions quirúrgiques, a Catalunya recentment s’ha desenvolupat el Pla d’atenció a la cirurgia cardíaca. Aquest Pla s’ha elaborat amb la col·laboració de la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca i de la Societat Catalana de Cardiologia i està vinculat al Pla director de malaltia cardiovascular. El document fixa uns criteris de planificació poblacional i territorial, d’acord amb els estàndards de qualitat i de volum d’activitat, que garanteixen l’expertesa dels professionals i l’equitat territorial. Aquests criteris són els que fixa la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica i Cardiovascular  i els que recull l’evidència científica internacional.

Des de l’estiu, s’ha fet un important esforç per reduir la llista d’espera de pacients de cirurgia cardíaca de Girona, i s’ha aconseguit situar en un termini de tres mesos el temps màxim d’espera per operar-se del cor. Dins el Pla de xoc per  reduir les llistes d’espera de cirurgia cardíaca que es va dur a terme a tot Catalunya, a l’estiu ja es van començar a derivar pacients a l’Hospital Universitari Germans Trias, mentre que, paral·lelament, cirurgians de Vall d’Hebron continuaven operant a Girona.

Cirurgia cardíaca de Germans Trias

El Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Germans Trias funciona des de l’any 2000 i disposa d’un equip consolidat de professionals, amb uns resultats assistencials excel·lents. El Servei opera entre 500 i 600 pacients cada any amb uns resultats assistencials excel·lents. Com la resta de serveis quirúrgics del centre, des de 2011 ha implementat la gestió de les llistes d’espera segons antiguitat i prioritat clínica. A mitjan 2013, tots els pacients pendents d’una operació del cor feia menys de tres mesos que s’esperaven i, per aquest motiu, el centre va poder ajudar altres centres de l’ICS a disminuir la llista d’espera per a operacions de cor. El 2014 ha continuat aquesta tendència i el Servei ha operat 606 pacients, un centenar més que l’any anterior. 

L’equip de cirurgians de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha estat operant a Girona fins al mes de desembre. Paral·lelament, l’equip de Germans Trias juntament amb el servei de Cardiologia del Trueta van anar treballant en la definició del nou model de servei, i va començar a fer-se càrrec dels nous pacients.   

Fotografies per descarregar
D'esquerra a dreta Dr. Gabriel Vázquez (Cap Servei Cardiologia H. Trueta), Dr. Xavier Ruyra (Cap Servei Cardiologia H. Trias i Pujol) i Dr. Claudio Fernández
Intervenció de cirurgia cardíaca 2 de febrer (1)
Intervenció de cirurgia cardíaca 2 de febrer (2)
Intervenció de cirurgia cardíaca 2 de febrer (3)

HOSPITAL
Dimecres, 11 Febrer 2015