El Trueta posa en marxa una unitat específica per a pacients que requereixen cures d’alta intensitat

la nova Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC), situada a la cinquena planta

Aquesta setmana ha entrat en funcionament a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta la nova Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC), situada a la cinquena planta. La posada en marxa d’aquesta unitat ha suposat una reorganització de llits a tot l’hospital per diferenciar l’atenció als pacients segons els nivells de cures que necessiten, amb la finalitat de millorar l’assistència que reben i augmentar la capacitat de resolució hospitalària en el cas de malalts aguts complexos i d’alta dependència de cures d’infermeria. El nou espai està destinat a aquests pacients i l’atenen professionals de medicina de diferents serveis i d’infermeria experimentats sobrpassadís de la nova Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC), situada a la cinquena plantaetot en cures d’alta intensitat i complexitat. Això permet una atenció coordinada i centrada en les necessitats assistencials dels pacients aguts complexos amb malaltia greu, que tant poden arribar a l’hospital derivats de l’assistència mèdica, com del quiròfan o el postoperatori.

La UPIC té un total de 25 llits, vuit dels quals disposen de monitoratge continuat. Hi ha sis llits a la zona d’ictus i de pacient neurològic i la resta estan destinats a pacients d’alt nivell de cures.

La posada en marxa de la unitat permet oferir la millor qualitat possible en els tractaments per assolir els millors resultats, augmentar la capacitat de resolució hospitalària, garantir la seguretat clínica dels pacients i la seva continuïtat assistencial, així com adequar els recursos d’infermeria, de monitoratge i de cures mèdiques a les necessitats reals dels pacients. Al mateix temps contribueix al desenvolupament de protocols per actuar de forma més ràpida i segura, i augmentar la coordinació de tots els serveis.  Els pacients romandran ingressats a la UPIC entre 24 i 72 hores i, passat aquest temps, es traslladaran a la sala d’hospitalització de cures convencionals. Durant la seva estada a la Unitat podran estar acompanyats d’un familiar en tot moment.

La UPIC també disposa d’una sala de treball; una sala de medicació i control d’infermeria; un magatzem de material de cures, un de sèrums i un de grues; sala de cures i altres sales de treball i descans per als professionals i familiars de pacients.    

HOSPITAL
Dijous, 9 Octubre 2014