El Trueta augmenta el compliment de la higiene de mans i disposa de 410 dispensadors a tot el centre

realitzant una higiene de mans amb un preparat amb alcohol

La sepsis, una malaltia que provoca 125 ingressos cada any la UCI, és una de les infeccions que es pot combatre amb una bona higiene de mans

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha aconseguit augmentar un 50% en un any el compliment de l’estricta indicació d’higiene de mans que recomana l’Organització Mundial de la Salut. Aquestes dades s’extreuen del programa Observe, un estudi d’observació de la higiene de mans que és pioner a l’Estat espanyol i que s’ha dut a terme a cinc hospitals, dels quals l’únic públic català és l’Hospital Trueta. Durant aquest temps s’han estudiat més de 640 accions quotidianes en unes 40 sessions d’observació de 20 minuts cadascuna, a diferents serveis hospitalaris. Si l’any 2012 el compliment de totes les indicacions de l’OMS era d’un 52%, amb aquesta campanya l’índex ha augmentat fins al 75%. L’acció també ha servit per augmentar de 271 fins a 410 els punts amb preparats de base alcohòlica per a l’antisèpsia de les mans dels professionals, cosa que suposa un índex superior a un dispensador per pacient hospitalitzat.

Una correcte higiene de mans és clau per prevenir malalties, algunes molt greus com la sepsis, una infecció secundària que sol provenir d’una altra infecció local que es generalitza i afecta a la resta d’òrgans, provocant-ne uns disfunció que pot arribar a ser molt greu. Al servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Trueta hi ingressen cada any 125 persones afectades de sepsis, el 70% de les quals presenten xoc sèptic, que és el grau més greu amb una gran resposta inflamatòria de l’organisme davant d’una infecció. Es tracta d’una patologia que afecta més als homes (65%) que dones i els focus d’infecció més important són, per ordre de rellevància, l’abdomen, la pneumònia i les infeccions urinàries.

El 25% de mortalitat global que provoca la sepsis en tots els seus graus indica la gravetat d’aquesta infecció, que tot i la millora de les cures i els antibiòtics cada cop més potents encara provoca una alta mortalitat a tot el món.

Les claus del tractament de la sepsis radiquen en el diagnòstic i l’atenció precoç, la realització dels cultius, l’administració de líquids i antibiòtics adequats i el drenatge del focus en els casos indicats.

La prevenció de la sepsis és complicada perquè és difícil predir quan es desenvoluparà, però sí que existeixen unes mesures que ajuden a reduir el seu risc, com poden ser una correcte higiene de mans i tenir una especial cura en el maneig de les vies intravenoses, sondes i drenatges dels pacients ingressats en un centre hospitalari.

Imatge higiene de mans
Imatge UCI Hospital Trueta

HOSPITAL
Dimarts, 23 Setembre 2014