Es lliuren els primers carnets del projecte “No puc esperar!”als malalts de Crohn i colitis ulcerosa

El Dr. Aldeguer amb una pacient amb el carnet del projecte "No puc esperar!"

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha començat a lliurar aquesta setmana els primers carnets del projecte “No puc esperar!”, a malalts de Crohn i colitis ulcerosa. Aquests carnets serveixen per als seus portadors per identificar-se  a qualsevol dels 123 establiments comercials i equipaments públics de Girona que col·laboren amb la campanya, cedint els seus lavabos a aquests pacients. Els carnets es reparteixen segons criteris mèdics, tant a pacients de malaltia inflamatòria com a recent operats que durant el període post operatori patiran disfuncions intestinals.

“No puc esperar!” és un projecte destinat a totes aquelles persones que per algun problema de salut, no contagiós, poden necessitar utilitzar de manera urgent i no previsible un lavabo en qualsevol moment. Concretament, es tracta de pacients de malaltia inflamatòria intestinal, pacients ostomitzats, pacients colectomitzats i pacients intervinguts de càncer de recte.

Els responsables del projecte, l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya i La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Trueta amb el suport de l’Ajuntament de Girona,  calculen que al llarg d’aquest any hauran lliurat els 150 carnets amb els quals s’ha iniciat el projecte, i al mateix temps confien que la llista de comerços col·laboradors seguirà creixent. Aquests queden identificats a través d’un adhesiu a la seva porta d’entrada que indica l’afiliació a la campanya. Aquesta era una reivindicació de l’ACCU Catalunya, que recentment ha obert la secció gironina.

Per facilitar la identificació d’aquest espais, l’Ajuntament de Girona ha elaborat un plànol identificant tots els lavabos que hi ha a la ciutat, incloent els equipaments municipals, per tal que les persones afectades puguin detectar més fàcilment quins són els punts als quals poden accedir lliurement. Aquests plànols es lliuren a les persones afectades per la malaltia.

Què és la malaltia inflamatòria intestinal (MII)?

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu, que de moment no es pot curar, i que no és contagiosa. La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són les principals malalties inflamatòries intestinals. Ambdues causen inflamació del tub digestiu, fet que pot causar dolor, diarrees i sagnat. Els símptomes més comuns són: dolor abdominal, recargolaments freqüents, a vegades sagnat rectal, anèmia (que pot causar marejos o cansament), fatiga (cansament extrem), disminució de la gana, pèrdua de pes i també febre. En la malaltia inflamatòria intestinal s’alternen períodes d’activitat amb símptomes importants (coneguts com brots o crisis), amb altres períodes en què la malaltia s’atenua (fases de remissió).

Segons les dades que es van donar a conèixer amb motiu del Congrés de la Organització Europea de Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (ECCO) 2013, la MII afecta més de 2,2 milions de persones a Europa i 5 milions a tot el món. S’estima que a la demarcació de Girona hi ha entre 3.000 i 4.000 pacients de malaltia inflamatòria intestinal, dels quals uns 700 correspondrien a l’àrea metropolitana de Girona.

L'Hospital Josep Trueta ha posat en marxa aquest any la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal coordinada pels doctors Xavier Aldeguer, David Busquets i Ramon Farrés, per tal de facilitar un seguiment més personalitzat i proper als pacients amb aquesta patologia a la ciutat de Girona. En aquesta unitat es porten prop de 500 pacients.

29 de gener de 2014

HOSPITAL
Dimecres, 29 Gener 2014