La Unitat de Cures Intensives del Trueta fa canvis informàtics per millorar encara més la seguretat clínica dels pacients crítics

Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha millorat el sistema informàtic gràcies al qual es recullen les dades clíniques dels pacients de forma automatitzada. Cal recordar que l’UCI del Trueta va ser, el 2006, la primera de Catalunya on “desapareixien” els papers per passar a gestionar tots els processos en un suport informàtic. En aquest sentit, totes les comunicacions, tant les dades recollides als pacients com les tasques d’infermeria i la prescripció mèdica, van passar a realitzar-se a través d’un programa informàtic, el Centricity Critical Care®.  Ara s’ha fet un pas més per millorar la gestió de les dades clíniques atès que ja està instal·lada i a ple rendiment una nova versió del sistema informàtic, que aporta encara més avantatges que l’anterior. Entre aquestes millores cal destacar que la nova versió ofereix més elements de seguretat per als pacients crítics i transparència a la resta de professionals, és a dir, la informació clínica d’aquests pacients pot ser visualitzada per professionals d’altres serveis, encara que no utilitzin el mateix sistema informàtic. Això és important de cara a la continuïtat assistencial del pacient, un cop és donat d’alta de l’UCI per passar a una planta d’hospitalització convencional.

El Centricity Critical Care® permet un maneig protocol·litzat i estandarditzat de les cures d’infermeria i de l’administració de la medicació. El sistema permet emmagatzemar les dades clíniques de forma ordenada i centralitzada. A  més, el seu funcionament és més fiable i transparent, de manera que evita els errors i augmenta la seguretat dels pacients crítics.

Així mateix, permet que les bases de dades es puguin analitzar de forma fàcil i  comparar-les amb les d’altres centres (benchmarking) que treballen amb la mateixa metodologia

Avui dia, encara, a la majoria de les unitats de cures intensives,  les dades dels monitors i dels respiradors es recullen de forma manual en gràfiques en paper. És un sistema menys fiable i està més sotmès a possibles errors. A Girona, després de 7 anys de funcionament del Centricity Critical Care®, ja s’han atès més de 4.000 pacients amb aquest sistema informatitzat que recull les dades clíniques dels monitors de forma automatitzada. Aquestes dades van a un servidor central que, posteriorment, distribueix la informació.

21 de gener de 2014

HOSPITAL
Dimarts, 21 Gener 2014