L’IDIBGI posa en marxa el primer Biobanc de les comarques gironines

una mostra al Biobanc de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

El primer Biobanc de les comarques gironines ja és una realitat. La Direcció General de Planificació i Recerca, que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha concedit l’autorització per a la constitució i funcionament del Biobanc de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), que està ubicat a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, però que aglutina tota la xarxa hospitalària i de recerca de Girona.

El Biobanc és la unitat responsable de recollir i processar d’una manera segura i eficaç les mostres biològiques d’origen humà i les dades associades destinades a la investigació mèdica. L’entrada en vigor de la normativa fixada al Reial Decret 1716/2011 ha fet gairebé imprescindible que tots els centres dedicats a la recerca biomèdica disposin d’un biobanc per emmagatzemar aquestes mostres. L’objectiu és posar a l’abast de la comunitat científica el material biològic necessari per a la recerca
en unes condicions òptimes per poder col·laborar activament en els diferents projectes d’investigació.
El Biobanc IDIBGI forma part de la Xarxa Catalana de biobancs, amb 13 membres, i també està integrat al Registro Nacional de Biobancos de l’Instituto de Salud Carlos III, d’àmbit estatal.
D’aquesta manera es potencia el treball en xarxa i es facilita la tasca dels científics. El Biobanc també presta serveis d’assessorament sobre els aspectes metodològics, ètics i legals relacionats amb la utilització de mostres per a la investigació biomèdica.

L’organisme està dirigit pel doctor José Manuel Fernández-Real i sota la coordinació de la biòloga Aina Rodríguez Vilarrupla. Dos comitès externs, un d’ètica i un de científic, supervisen la seva activitat.

L’IDIBGI (Institut d’Investigació Biomèdica de Girona), que té els seus orígens en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de 2004 amb la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l’àmbit de les comarques de Girona. Amb aquest objectiu, aglutina grups de recerca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Universitat de Girona, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Català de la Salut a Girona.

HOSPITAL