Es dota la Unitat Coronària del Trueta amb un sistema informàtic per monitorar les constants dels pacients de forma automàtica

La Unitat Coronària (UCO) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta s’ha dotat amb el programa informàtic Centricity, mitjançant el qual el monitoratge de constants vitals dels pacients es fa de manera automàtica i queda recollit directament a la informació clínica digitalitzada del pacient. Dades relacionades amb la pressió arterial, l’hemodinàmica, la respiració, etc., que es prenien manualment, ara es recullen de manera automatitzada. Amb la implantació d’aquesta tecnologia, totes les comunicacions, tant les de les dades recollides dels pacients, les de tasques d’infermeria, com les de prescripció mèdica, es fan a través d’un programa informàtic. Aquest fet suposa un avenç molt important, ja que minimitza la possibilitat d’errors i fa que la informació sigui més precisa i ordenada.

Aquesta és una de les millores que s’han pogut dur a terme durant aquest estiu a la Unitat d’Hospitalització de Cardiologia, on s’han fet reformes a les instal·lacions i s’ha col·locat el nou equipament. La planta d’hospitalització està dotada amb 20 llits convencionals, més 4 de semicrítics i s’hi ubica la Unitat Coronària mateixa, que té capacitat per a 8 pacients en situació crítica. Una altra de les millores ha estat la incorporació de la telemetria a la planta, que permet controlar 8 pacients
electrocardiogràficament des d’una àrea on personal d’infermeria en fa el seguiment.

Aquests llits estan pensats per a pacients que presentin arítmies, que portin o requereixin un marcapassos, o que hagin patit alguna síncope. Aquesta telemetria permet detectar de forma immediata l’aparició de trastorns del ritme cardíac i poder així actuar de forma molt més ràpida i efectiva.

Per tal de dur a terme totes aquestes millores s’ha aprofitat la reorganització que es fa a l’Hospital cada estiu atesa la baixada d’activitat. Així, els pacients s’han traslladat a una altra planta, mentre que la UCO s’ha ubicat a la zona de l’Hospital de Dia durant unes setmanes del mes d’agost, el temps que va ser necessari tancar l’espai de la Unitat per poder-hi fer totes les millores informàtiques. La UCO es va posar en marxa a la seva ubicació habitual (la 6a planta) el dia 5 de setembre i avui s’ha obert la resta de la Unitat d’Hospitalització.

Aquestes actuacions permeten millorar l’atenció als més de 1.100 pacients de tota la demarcació de Girona que atén cada any el Servei de Cardiologia, 825 dels quals ingressen a la Unitat Coronària en situació d’alt risc amb mesures de suport vital avançat.

HOSPITAL
Dimecres, 2 Octubre 2013