El Trueta participa en estudis internacionals sobre nous fàrmacs que modifiquen l’evolució de l’esclerosi múltiple

Actualment al món hi ha 2.500.000 persones que pateixen esclerosi múltiple (EM), uns 5.000 a Catalunya, dels quals uns 600 correspondrien a habitants de la Regió Sanitària de Girona. La prevalença a Espanya era d'uns 60 pacients per 100.000 habitants però estudis recents mostren que hi ha hagut un increment, considerant actualment una prevalença d'entre 80 i 100 casos/100.000 habitants segons les àrees geogràfiques. En un estudi col•laboratiu que es realitza a Catalunya (Projecte EpidEMcat) que té com objectiu caracteritzar la malaltia a nivell poblacional en termes d’incidència, prevalença, distribució geogràfica i evolució en el temps, s’ha detectat que a la demarcació de Girona hi ha l’índex d’incidència de primers brots de la malaltia més alts de Catalunya (4.5 casos / 100.000 habitants / any).

La majoria dels pacients gironins, són tractats a la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Aquest centre participa en múltiples assaigs clínics a nivell internacional des de fase II a fase IV per l’estudi de diferents fàrmacs que actuen en diferents fases de l’evolució de la malaltia. Concretament, està participant en els estudis internacionals de dos dels nous fàrmacs modificadors de l’evolució de la malaltia que recentment han estat valorats positivament per l’Agència Europea del Medicament i aviat participarà en l’estudi d’un altre fàrmac de similars característiques.

Fins ara, hi ha 7 medicaments aprovats i utilitzats com a tractaments modificadors de l’esclerosi múltiple. Aquests fàrmacs no curen la malaltia, però sí en modifiquen el curs i redueixen la quantitat de brots i lesions a la neuroimatge. La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple participa en tres assajos clínics de tres fàrmacs que poden ajudar un grup de pacients d’EM que presenten una tipologia de malaltia –coneguda com a forma primària progressiva- per la qual actualment no hi ha cap tractament eficaç. En aquests pacients, l’EM els apareix entre els 40 i els 50 anys i els evoluciona de manera lentament progressiva, a diferència del que és habitual en que els primers símptomes apareixen abans i en forma de brots. Es calcula que es troben en aquesta situació un 10% dels afectats, és a dir, a Girona ara com ara hi ha uns 55 pacients d’EM amb aquesta forma de la malaltia que no tenen cap fàrmac aprovat per aturar l’evolució de la malaltia. Aquests tres estudis els obren una esperança de futur per intentar estabilitzar la seva situació.

A part dels medicaments, els cannabinoides és l’únic tractament simptomàtic aprovat i que es pot utilitzar en determinats pacients per pal•liar alguns símptomes específics de la malaltia. Al Trueta des de l’any 2010 que es tracta de manera habitual un grup de pacients amb delta-9-tetrahidrocannabinol, un medicament derivat del cannabis que serveix per reduir l’espasticitat de l’EM, un dels símptomes més freqüents, amb una prevalença que pot arribar a ser en alguns casos del 84% a les persones afectades. Es caracteritza per la rigidesa de la musculatura, que pot impactar molt negativament en la qualitat de vida dels pacients, sobretot en el seu dia a dia, en activitats tan senzilles com caminar, asseure’s, realitzar la higiene, dormir, etc. És, a més, un dels símptomes de l’EM més difícils de tractar. La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple del Trueta també té experiència en l’ús d’un fàrmac que actualment està essent avaluat per l’Agencia Española del Medicamento que millora la capacitat de deambulació, símptoma extremadament discapacitant pels pacients afectats d’esclerosi múltiple.

Les línies de recerca principals de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta són l’estudi i determinació de factors genètics i ambientals predisposants per l’esclerosi múltiple i la resposta als tractaments, l’expressió de citocines en l'esclerosi múltiple com a model de malaltia inflamatòria crònica, la identificació i aplicació de noves tècniques de neuroimatge com a marcadors pronòstics en l’esclerosi múltiple, l’estudi i caracterització de les alteracions neuropsicològiques i la rehabilitació cognitiva de la malaltia.

El proper diumenge 14 de juliol se celebrarà la campanya impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple Mulla’t i navega per l’esclerosi múltiple, una diada que fou presentada ahir a Girona i que ha comptat, entre d’altres, amb la presència del Dr. Lluís Ramió i Torrentà, neuròleg de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i principal investigador d’aquesta malaltia al centre.

HOSPITAL
Dijous, 11 Juliol 2013