El Trueta i l’ICO fan un simulacre d’amenaça de bomba per avaluar la seva coordinació en cas d’emergència

un moment del simulacre amb Mossos d'Esquadra i personal de seguretat de l'Hospital Trueta

Avui a la tarda s’ha dut a terme un simulacre d’amenaça de bomba a l’edifici ICO (Institut Català d’Oncologia) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on també hi ha el servei de Medicina Nuclear, gestionat per l’IDI (Institut de Diagnòstic per a la Imatge), que té per objectiu posar a prova el Pla d’Autoprotecció de les dues entitats i analitzar la coordinació entre els professionals de les tres institucions en cas d’emergència intrahospitalària. Aquest simulacre s’ha fet a l’edifici ICO i per tant, cap àrea d’hospitalització de l’edifici principal s’ha vist afectada. El simulacre d’emergències i evacuació, s’ha realitzat també com a exercici de coordinació empresarial entre l’hospital de Girona, i l’ICO, responsables de la gestió de les instal•lacions on s’ha fet l’exercici.

Cal recordar que els plans d’autoprotecció defineixen com s’ha d’actuar en cas d’una situació d’emergència ocorreguda dins el mateix centre. Aquest tipus d’exercicis es fan habitualment en compliment de la normativa vigent i serveix per analitzar els punts febles i buscar solucions de cara a situacions d’emergència reals.

L’exercici s’ha realitzat a partir de les 16:15h i només ha afectat als treballadors de torn de tarda de l’edifici amenaçat, una trentena de professionals de l’ICO i de l’IDI, i als visitants que hi havia en aquells moments. El simulacre ha partit d’una suposada amenaça de bomba que també podria arribar a afectar un espai on hi ha una petita quantitat de material radioactiu de molt baixa intensitat, i seguint el protocol específics del pla d’autoprotecció, s’ha fet la retirada temporal de l’edifici. Aquest trasllat s’ha fet prenent prenent les màximes garanties, ja que estava perfectament encapsulat amb les proteccions reglamentari a una zona segura i prevista, amb l’objectiu preventiu d’evitar al mínim el risc de contaminació ambiental. L’exercici ha implicat l’activació del procediment específic del Pla d’autoprotecció per instal•lació d’artefacte explosiu. A partir d’aquesta situació s’han dut a terme les instruccions que indica el protocol i, finalment, la corresponent evacuació de tots els espais dins el perímetre de seguretat establert pels Mossos d’Esquadra. Així, tot el personal i els usuaris que hi havia en aquell moment s’han dirigit al punt d’evacuació extern, situat a la zona de jardins del costat del carrer de l’Esport. Un cop acabat l’exercici els evacuats han retornat als seus llocs de treball, i els usuaris han ocupat de nou les instal•lacions.

Per tal de desenvolupar el simulacre com si aquest fos una amenaça real, des de l’Hospital seguint el Pla d’autoprotecció, s’ha alertat a la Policia Municipal de Girona, als Bombers, als Mossos d’Esquadra i a l’Ajuntament. Una vegada finalitzat el simulacre s’ha celebrat una reunió del Comitè d’autoprotecció que aquesta vegada també ha comptat amb la participació de membres de l’ICO i de l’IDI per analitzar les conclusions de tota l’acció. Aquestes han estat molt positives i han determinat un alt grau de compliment de les seves funcions dels diferents equips d’intervenció.

Els objectius d’aquest simulacre són comprovar el funcionament de l’organització en casos d’emergència, d’acord amb les pautes de comportament i directrius definides en el protocol d’actuació en cas d’emergència intrahospitalària; realitzar una pràctica d’evacuació i avaluar el temps de resposta a nivell d’eficàcia i de coordinació de l’organització davant d’una situació d’emergència.

Des de la direcció del centre es considera que és vital que la gent conegui què ha de fer en situacions d’emergència ja que una resposta efectiva i ràpida redueix els danys i les pèrdues accidentals i les conseqüències motivades per una mala actuació o una actuació fora de temps. I aquesta resposta efectiva només és possible amb la realització d’assaigs periòdics que, per un costat, formen els treballadors i, per l’altre, avaluen el funcionament de l’organització davant de situacions d’emergència.

HOSPITAL
Dilluns, 1 Juliol 2013