Reconeixen el Trueta per la tasca feta en la reducció de transfusions innecessàries com a hospital terciari i en la cirurgia cardíaca

Guanyadors dels dels VI Premis europeus Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (la Dra. Cristina Ramió, com a representant de l'hospital Trueta, és la tercera començant per la dreta).

L'Hospital ha estat finalista en dues de les categories dels VI Premis europeus Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (MABPM)

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha estat reconegut com a finalista en les dues categories a les quals podia optar en els VI Premis europeus Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (MABPM) celebrats a Madrid.  Aquests guardons valoren les accions dutes a terme pels diferents hospitals participants per reduir el nombre de transfusions innecessàries o evitables per optimitzar l'anèmia del pacient hospitalari i millorar, així, els resultats en salut. Així doncs, enguany el Trueta ha estat finalista al Premi a la Millor Evolució i Increment Anual de l'Índex Sintètic MAPBM com a hospital terciari, i al de Millors Resultats en l'Índex Sintètic MAPBM com a hospital terciari amb cirurgia cardíaca. Els Premis, que tenen per objectiu reconèixer els esforços que fan els hospitals participants, es van entregar el 30 de març passat a Madrid.

El MAPBM és un programa de qualitat assistencial que pretén prevenir o evitar la sobretransfusió sanguínia (transfusions evitables o innecessàries) als hospitals, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 2010 i la Unió Europea des del 2017. Les estratègies que es desenvolupen ajuden a millorar la seguretat i l’eficiència per als pacients atesos als hospitals.

L'Hospital Trueta de Girona participa en el projecte MAPBM des de l'any 2017 i és la Comissió de Transfusions qui vetlla per la implementació del PBM, així com per la difusió i el coneixement entre els diferents serveis implicats, la qual cosa suposa una transformació de la cultura organitzativa. L’any passat el Trueta també va resultar finalista en el Premi Hospital amb major Increment Anual a l’Índex MAPBM,

Les accions que planteja el Programa es basen en 3 pilars: l’optimització del volum sanguini, la minimització de l’hemorràgia i l’optimització de la tolerància a l’anèmia. Seguint aquests pilars, l’Hospital Trueta ha implementat l’estudi de l’anèmia prequirúrgica i el tractament específic amb ferroteràpia, l’ús d’antifibrinolítics, així com la minimització del sagnat durant l’acte quirúrgic i la implementació de la política transfusional de transfondre d’un en un els concentrats d’hematies per valorar el rèdit transfusional.

Projecte d’àmbit europeu

El MAPBM és un projecte d’àmbit europeu, basat en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El sistema de valoració es basa en el que estableix el model d'avaluació MAPBM mateix, compost per indicadors objectius de resultat, procés i estructura, i està salvaguardat per un Comitè Tècnic d'Experts independent. Els premiats són els que, segons els resultats obtinguts l’any anterior, presenten els millors índexs de qualitat en el maneig mèdic i quirúrgic de les transfusions de sang i obtenen millors resultats en salut. Els resultats constaten que l'optimització en la gestió de les transfusions de sang en processos quirúrgics millora el postoperatori i en redueix la mortalitat.

El MAPBM es va dissenyar el 2014 amb l'objectiu d'ajudar els hospitals a implementar els programes de Patient Blood Management (PBM). L'avaluació de la pràctica clínica, la comparació amb altres centres i mesurar-ne l'impacte en els resultats i la seguretat clínica són les claus de l'èxit d'aquest projecte.

El Patient Blood Management és un conjunt d'estratègies terapèutiques, basades en l'evidència científica, que tenen com a objectiu prevenir o evitar la sobretransfusió sanguínia i millorar la seguretat dels pacients. El 19 de febrer del 2020, l'OMS va actualitzar el “Pla d'actuació sobre accés universal a productes sanguinis segurs, eficaços i de qualitat”, vàlid per als pròxims quatre anys 2020 – 2023, en què s'inclou el PBM com un dels sis objectius estratègics, concretament, l'objectiu estratègic núm. 4 és la “implementació efectiva de programes PBM per optimitzar la pràctica transfusional”.

Fotografia dels guardonats dels VI Premis europeus Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (MABPM). La Dra. Cristina Ramió, tercera persona començant per la dreta, és la coordinadora projecte PBM a l'Hospital Trueta.

 

HOSPITAL
Dilluns, 17 Abril 2023

Tags: