El Trueta posa en marxa dues noves tècniques endoscòpiques que permeten reduir temps i millorar els diagnòstics

Professionals realitzant una crio-EBUS

D’una banda, s’ha adquirit un enteroscopi motoritzat per a la realització d’estudis de budell prim, els quals fins ara s’havien de realitzar en centres de Barcelona

També s’ha iniciat una nova tècnica per fer criobiòpsies guiades per ecobroncoscòpia (crio-EBUS), i s’han obtingut mostres per a biòpsia molt més precises

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha posat en marxa dues tècniques molt avançades a la Unitat d’Endoscòpies, cosa que suposa un salt qualitatiu per als pacients molt important. D’una banda, s’ha adquirit un enteroscopi motoritzat d’última generació per a l’estudi i el tractament del budell prim, que evitarà haver de derivar a Barcelona entre 15 i 20 pacients a l’any. I de l’altra, s’han començat a fer criobiòpsies guiades per ecobroncoscòpia, (crio-EBUS), una tècnica gràcies a la qual s’obtenen mostres molt més fiables, amb les quals es realitzaran els estudis patològics que determinaran el diagnòstic del pacient.

Enteroscòpia motoritzada

Fins ara, els pacients de la Regió Sanitària Girona als quals calia realitzar un estudi invasi de budell prim havien de ser derivats a centres de Barcelona. L’enteroscòpia és una prova que es realitza a pacients dels quals se sospita que tenen alguna patologia, com ara un tumor, davant d’una anèmia, d’una hemorràgia, d’una malaltia inflamatòria intestinal, de pòlips, etc. És una tècnica diagnòstica que també permet tractar determinades patologies. 

Habitualment, aquesta tècnica es realitza amb un aparell anomenat enteroscopi que disposa d’un o dos balons que es van inflant i desinflant per ancorar-se i avançar pel budell prim. Ara, el Trueta ha adquirit un enteroscopi motoritzat d’última generació que, a diferència de l’enteroscopi convencional, no disposa de balons sinó d’un motor accionat amb un pedal que fa girar una espiral situada a l’extrem de l’enteroscopi, que és el que fa avançar i retrocedir.

L’enteroscòpia motoritzada presenta millores davant l’enteroscòpia convencional: la inserció del tub és més suau i aconsegueix més profunditat, té més estabilitat i un posicionament més precís, fet que permet realitzar tècniques terapèutiques de precisió  i escurçar la durada de la prova. A més, també es reduirà el temps d’espera per a la realització de la prova. El Trueta és el tercer centre de Catalunya on es realitza l’enteroscòpia motoritzada.

La criobiòpsia mediastínica guiada per ecobroncoscòpia

D’altra banda, la criobiòpsia transbronquial mediastínica guiada per ecobroncoscòpia és una tècnica nova que permet obtenir biòpsies ganglionars per congelació. Està indicada en pacients als quals s’ha de fer un estudi de les adenopaties mediastíniques (inflamació del mediastí, el compartiment anatòmic situat entre els dos pulmons) sospitoses tant de tenir un origen neoplàstic com un origen inflamatori, i que afecten els ganglis del mediastí.

Fins ara, la prova diagnòstica que s’utilitzava era l’ecobroncoscòpia, que permet l’obtenció de mostres dels ganglis localitzats al mediastí per realitzar-ne posteriorment un estudi anatomopatològic mitjançant una punció amb una agulla. Però les mostres obtingudes amb aquesta tècnica podien no ser suficients per arribar a un diagnòstic en algunes malalties. Amb la crio-EBUS es poden obtenir mostres més grans i amb una millor preservació de l’arquitectura ganglionar, que permeten afinar més el diagnòstic. Així, amb aquesta tècnica nova, hi ha un estalvi de proves i de temps d’espera, perquè les mostres extretes són més efectives, és a dir, són molt millors que les que es podien extreure amb una ecobroncoscòpia convencional. La crio-EBUS la realitza l’Equip de Pneumologia de manera ambulatòria a la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria, i no té més efectes secundaris que la tècnica que se seguia fins ara.

En ambdós casos, el Trueta és el primer centre de la Regió Sanitària Girona que disposa d’aquestes tècniques. S’estima que cada any es faran entre 15 i 20 procediments amb cada una de les tècniques. Fins ara, s’han fet 3 crio-EBUS i una enteroscòpia motoritzada.

Professionals del Trueta realitzant una enteroscòpia motoritzada.

Professionals del Trueta realitzant una enteroscòpia mororitzada.      Professionals del Trueta realitzant una enteroscòpia mororitzada.

 

Professionals realitzant una crio-EBUS.

Professionals realitzant una crio-EBUS   Professionals realitzant una crio-EBUS

 

 

HOSPITAL
Dimecres, 5 Abril 2023

Tags: