Uns 200 professionals decideixen com serà l’àrea de crítics del futur Campus de Salut de Girona

Grup focal de crítics

Els participants han opinat sobre el dimensionat de llits, l’organització dels espais de treball i l’acompanyament dels pacients, entre altres

Els següents processos seran sobre els serveis generals, àrea quirúrgica i intervencionisme

El procés participatiu per definir l’àrea de crítics d’adults del futur Campus de Salut de Girona ha comptat amb la participació d’uns 200 professionals tant de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona com de l’Hospital Santa Caterina de Salt. Aquest és el tercer procés que s’impulsa en el marc de la redacció del pla funcional assistencial del nou hospital, que substituirà l’actual Trueta, i les aportacions dels professionals contribuiran en la definició de la futura àrea de crítics.  

Durant el procés, els participants han opinat sobre aspectes relacionats amb el dimensionat de llits de cada unitat, l’organització dels punts de treball i controls d’infermeria i la relació entre els espais de crítics i semicrítics. També se’ls ha preguntat per la distribució d’aquestes unitats respecte altres serveis i àrees de l’hospital, així com la priorització i valoració d’aspectes relacionats amb l’espai físic.

El procés s’ha desenvolupat en dues etapes i seguint la mateixa metodologia que els dos processos anteriors (Urgències i Hospitalització): un qüestionari en línia i posteriorment un grup focal. Pel que fa al qüestionari, dirigit als treballadors dels dos hospitals, ha estat actiu entre el 18 i el 30 de gener. Durant aquest període s’han recollit 194 respostes, 141 provinents de professionals que treballen en alguna de les unitats de crítics d’ambdós hospitals (UCI general, Unitat de Crítics Cardiològics, Unitat d’Ictus, Unitat de Reanimació Postquirúrgica, Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies, Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures i UCI Pediàtrica i Neonatologia). Un cop completada aquesta primera fase, s’han organitzat grups de treball presencial en els quals hi han participat en conjunt 22 professionals de referència de les unitats de crítics.

Principals aportacions dels professionals

Amb la finalització de les dues fases, l’equip tècnic ha analitzat els resultats i n’ha recollit les principals conclusions. A grans trets, els professionals opten perquè el dimensionat de les unitats de crítics i semicrítics d’adults sigui de 12 llits per unitat amb connexions àgils amb altres àrees a través de passadissos i ascensors tècnics. A més, els espais s’hauran d’adaptar a la instal·lació de futurs equipaments tècnics i amb una bona visualització dels pacients des del control d’infermeria. També aposten per la  flexibilització entre les diferents unitats de crítics i semicrítics per tal d’optimitzar els espais i els recursos segons les necessitats assistencials del moment.

A banda de l’activitat pròpiament assistencial, els participants han coincidit en què l’acompanyament per part de familiars del pacient en estat crític és essencial i que, per tant, els espais s’hi han d’adaptar. En relació a aquest aspecte, han proposat incorporar sales d’informació per a familiars adjacents a les unitats de crítics així com espais polivalents per acompanyants amb diferents serveis (espai d’higiene diària, cuina, zona de descans, etc). Tot plegat, incorporant-hi la humanització dels espais i amb especial èmfasi a la llum natural  i accessos a l’exterior per a fer més agradable l’estada en aquestes unitats.

L’elaboració del Pla funcional assistencial es fa seguint una metodologia de treball per processos assistencials o àrees. Actualment s’està treballant en els processos de serveis generals (bugaderia, hoteleria...), àrea quirúrgica i intervencionisme. El Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure la cartera de serveis i tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut.

 

HOSPITAL
Divendres, 17 Març 2023