Tots els hospitals de la Regió Sanitària Girona ja gestionen les baixes IT dels pacients ingressats

Gestió d'una baixa IT a l'Hospital Trueta

Els hospitals gironins han tramitat més de 300 incapacitats temporals des que es va començar a desplegar el tràmit al setembre

Els vuit hospitals de la Regió Sanitària Girona ja tenen desplegada la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del propi hospital, amb l’objectiu de desburocratitzar la gestió d’aquest tràmit que fins ara es feia a l’atenció primària. El desplegament es va iniciar aquest mes de setembre a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Hospital Santa Caterina de Salt i l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, on s’inclou l’Institut Català d’Oncologia (ICO). En el transcurs de les últimes setmanes s’hi ha sumat la resta d’hospitals: Palamós, Figueres, Campdevànol, Blanes i Sant Jaume de Calella. També ha incorporat el tràmit la Clínica Salus Infirmorum, que forma part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

La baixa per IT la genera el propi hospital en el moment de l’ingrés, ja sigui de forma urgent com programada, a petició del pacient i a partir de la informació que es recull en aquell moment. D’aquesta manera, s’estalvien desplaçaments dels familiars al centre d’atenció primària per a gestionar-la. Si al cap de 7 dies –comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, el qual té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de tramitar des de l’atenció primària. Des que al setembre es va iniciar el desplegament de les IT als hospitals, en total s’han gestionat 307 baixes per ingrés hospitalari i 258 comunicats de confirmació.

La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn. Actualment, el 18% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari.

A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va començar en forma de pla pilot a principis de febrer a l’Hospital Parc Taulí i progressivament s’està desplegant a la resta de regions. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l’atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.

HOSPITAL
Dimecres, 23 Novembre 2022