El Trueta incrementa un 16% la complexitat de l'activitat quirúrgica en els darrers cinc anys

Sessió del balanç de gestió

Aquesta és una de les dades que ha presentat aquest matí la direcció als professionals durant la sessió de balanç de la gestió realitzada al 2012.

La gerència i els membres de la direcció de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els Centres d’Atenció Primària de l’ICS a Girona han presentat aquest matí les dades més destacades de la gestió realitzada al llarg del 2012, així com els objectius d’aquest any 2013, un any que estarà marcat pel Projecte CIMS, d’aliances estratègiques amb l’IAS. Amb aquesta sessió, la gerència fa un exercici de transparència de la seva gestió envers als professionals, als quals se’ls ha agraït la seva col·laboració en la consecució dels resultats presentats. El gerent, Vicenç Martínez Ibáñez, ha recalcat la importància del pacient en totes les accions i el compromís en el compliment del Pla de Salut 2012-2015 i en intentar fer més sostenible l’activitat dels centres.

La directora de l’Hospital Trueta, Àngels Morales, ha fet un repàs a les dades assistencials de l’any passat, d’entre les quals destaca un increment del 3% de les intervencions quirúrgiques realitzades, amb un total de 9.686 operacions. En general, s’ha reduït l'activitat a consultes externes (207.004 visites) i d’urgències (64.342), i contràriament han augmentat els ingressos hospitalaris (15.332 altes)
i els tractaments a hospital de dia (9.254 sessions).

Un dels fets destacats és l’increment de la complexitat de la patologia atesa al centre, aquella que li correspon com a hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona. En aquest sentit, des del 2008 la complexitat de l'activitat quirúrgica del centre ha crescut un 16%, amb un total de 635 procediments fets al 2012 considerats terciaris, 79 més que al 2011. Així mateix també ha avançat que un
mínim del 13% de les cures d’infermeria són d’alta intensitat i correspondrien a pacients considerats semicrítics (cal tenir present que aquest apartat no valorava les cures realitzades a les unitats de crítics com són les Unitats de Cures Intensives i Neonatologia).

La Dra. Morales també ha posat sobre la taula la disminució de les queixes i reclamacions rebudes a la Unitat d’Atenció a l’Usuari (un total de 267 al 2012) i per contra un increment de les felicitacions i agraïments rebuts (109).

Gairebé mil persones es formen al Trueta

Pel que fa a la docència, s’ha posat l’accent en el fet que unes persones s’han format al centre hospitalari, ja sigui en tant que formació postgrau com a pregrau i prehospitalari. En l’apartat de recerca s’ha informat que al 2012 hi havia 111 estudis actius, dels quals 35 van iniciar el mateix any (21 estudis observacionals i 14 assajos clínics). També cal destacar que es van publicar 86 articles, 21 en publicacions nacionals i 65 en internacionals, amb un factor d’impacte total de 434,670.

La directora d’atenció primària, Sara Rodríguez, ha volgut posar en valor l’alt índex de cobertura de la xarxa pública, donat que tres de cada quatre pacients assignats escullen atendre’s al seu centre d’atenció primària. Tot i així, el 2012 ha tancat amb una baixada generalitzada d’activitat a l’atenció primària, tant programada com urgent, i només s’ha vist incrementada l’atenció domiciliària.

La Dra. Rodríguez ha posat l’accent en les línies estratègiques de l’atenció primària que passen per a una millor atenció al pacient crònic i ser més resolutiva. També ha informat de l’aposta per la qualitat, sobretot enfocada per la seguretat en el pacient, que s’està fent des dels 26 Equips d’Atenció Primària per passar el Model d’Acreditació del Departament de Salut, i el procés de reformulació de l’ICS en el qual es veu immersa l’atenció primària de Girona com a experiència demostrativa.

Durant el 2012 les reclamacions a l’atenció primària van tenir la mateixa evolució que al Trueta, una disminució de les queixes i un increment dels agraïments i els suggeriments. En total, es van gestionar 520 casos. Els resultats de l’enquesta de satisfacció feta pel CatSalut posa en evidència el grau de satisfacció dels pacients per l’assistència rebuda als centres de l’ICS a Girona, en la majoria dels
centres amb dades per sobre la mitjana catalana.

Projectes de recerca a l’Atenció Primària

Pel que fa a la recerca cal destacar la important tasca de la Unitat de recerca a l’Atenció Primària, per donar assessorament i suport metodològic i formar investigadors i professionals en aquest àmbit. Actualment hi ha 19 projectes de recerca emergent. Destaca la feina feta per un grup en concret, el grup de recerca ISV, que l’any passat va publicar 13 articles amb factor d’impacte de 62,85. La Dra. Rodriguez també ha explicat que actualment hi ha 200 alumnes formant-se en els centres d’atenció primària, ja sigui en formació pregrau com
postgrau.

També s’ha fet la presentació de les dades econòmiques de l’exercici passat que va tancar amb un compliment pressupostari tant a l’Atenció Primària de l’ICS com a l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

La sessió ha acabat amb la presentació dels objectius 2013 i les accions estratègiques, la majoria de les quals sorgiran de les propostes que facin els grups de treball del Projecte CIMS. Recordem que hi ha més de 250 professionals treballant per plantejar accions de millora en temes estratègics de la institució com és l’atenció al pacient, la continuïtat assistencial, la recerca, la formació... a més de la tasca que es fa específicament en els processos d’hospitalització, bloc quirúrgic i atenció a la cronicitat.

El gerent de l’ICS, el Dr. Martínez Ibáñez, ha clos la sessió reiterant que els resultats del 2012 han estan majoritàriament positius i atribuïbles a l’esforç i professionalitat de tots els treballadors i ha afegit que el Projecte CIMS ens ofereix una oportunitat de millora amb la participació de tots els professionals. Recordem que el Projecte CIMS ha de regir el futur de l’ICS i de l’IAS, amb l’objectiu d’aproximar de forma eficient les dues organitzacions sanitàries, mantenint la seva independència jurídica per tal que els professionals treballin de
forma conjunta en la construcció del futur. El darrer objectiu és la millora de l’atenció sanitària dels ciutadans del nostre territori.

HOSPITAL