El procés participatiu per definir les urgències del futur Campus de Salut recull l’opinió de més de 400 professionals del Trueta i Santa Caterina

Grup de treball Hospital Trueta

Els participants han opinat sobre aspectes com l’accés, la distància entre serveis, els espais físics o el triatge.
El següent procés que s’obrirà a la participació dels professionals serà el d’hospitalització.

El procés participatiu impulsat per la definició de les urgències del futur Campus de Salut ha comptat amb la participació de més de 400 professionals de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i del Santa Caterina. Als participants se’ls ha interpel·lat sobre l’accés a les urgències, el triatge, la distribució, la distància dels diferents serveis, la priorització i valoració d’espais físics, entre d’altres qüestions. A més, també s’han tractat específicament les urgències dels serveis de pediatria, ginecologia, traumatologia i de salut mental. Actualment, s’estan acabant d’analitzar els resultats obtinguts en aquest primer procés per tal de ser inclosos en el Pla funcional assistencial del nou centre hospitalari inclòs en el futur Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona.

El procés participatiu s’ha desenvolupat en dues etapes. La primera ha sigut en format telemàtic a través d’un qüestionari dirigit als treballadors dels dos centres i obert entre el 8 d’agost i l’11 de setembre, en el qual s’han recollit respostes de 414 participants, el 30% dels quals, desenvolupen la seva activitat a les urgències. Un cop finalitzada aquesta primera fase, s’han organitzat dos grups de treball, en format presencial, amb professionals de referència de les diferents especialitats i perfils que hi treballen. Aquesta segona etapa ha comptat amb 30 professionals.

L’elaboració del Pla funcional assistencial es fa seguint una metodologia de treball per processos assistencials o àrees. El primer ha sigut el d’Urgències, en tant que és una de les principals vies d’accés a l’hospital. Paral·lelament s’està treballant en la preparació del següent procés, que serà el d’hospitalització, i que seguirà la mateixa metodologia: constarà d’un qüestionari en línia i de grups de treball on se sotmetran a debat els principals aspectes de l’àrea. El Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure la cartera de serveis i tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut. La proposta resultant d’aquests processos participatius es presentarà a l’Equip impulsor per consensuar el contingut i, posteriorment, s’elevarà a la Direcció del projecte.

Paral·lelament a la redacció del pla funcional, la Comissió Paritària de seguiment (integrada pel Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els ajuntaments de Girona i Salt) s’ha reunit en 5 ocasions des de la seva constitució per fer el seguiment del projecte del nou Campus.

Així mateix, també es va constituir un grup de treball tècnic integrat per representants de la Divisió d’Infraestructures i Patrimoni del CatSalut, de la Regió Sanitària Girona, del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i dels ajuntaments implicats. El grup de treball tècnic s’ha reunit en vàries ocasions per fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat i agrupar les necessitats de tots els actors participants. També s’ha dut a terme l’anàlisi urbanística sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus sanitari, el seguiment de calendaris urbanístics i la cessió dels terrenys a favor del Departament de Salut.

Grup de treball Hospital Trueta  Grup de treball Hospital Santa Caterina

HOSPITAL
Divendres, 23 Setembre 2022