El Trueta, reconegut per un projecte que té per objectiu reduir el nombre de transfusions innecessàries

V Lliurament dels premi europeu Maturity Assessment Model in Patient Blood Management

L'Hospital ha estat finalista als V Premis europeus MABPM (Maturity Assessment Model in Patient Blood Management

El centre ha dut a terme des de 2017 un seguit d'accions per optimitzar l'anèmia del pacient hospitalari  i millorar, així, els resultats en salut

Durant el mes de maig l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va ser nomenat finalista en els V Premis europeus MABPM (Maturity Assessment Model in Patient Blood Management) celebrats a Madrid, i que té per objectiu valorar les accions dutes a terme pels diferents hospitals participants per reduir el nombre de transfusions innecessàries o evitables per optimitzar l'anèmia del pacient hospitalari  i millorar, així, els resultats en salut.

L’Hospital Trueta es va endinsar en aquesta línia de treball a l’any 2017, de la mà de la Comissió de Transfusions. Des d’aleshores s’està implementant aquest projecte a tot el centre, un projecte que implica a tots els serveis de manera transversal i suposa una transformació de la cultura organitzativa dels serveis hospitalaris.

Les accions dutes es basen en 3 pilars: l’optimització del volum sanguini, la minimització de l’hemorràgia i l’optimització de la tolerància a l’anèmia.

Seguint aquests pilars, l’hospital Trueta ha implementat l’estudi de l’anèmia prequirúrgica i el tractament específic amb ferroteràpia, l’ús d’antifibrinolítics així com la minimització del sagnat durant l’acte quirúrgic i la implementació de la política transfusional de transfondre d’un en un els concentrats d’hematies per a valorar el rèdit transfusional.

Durant el lliurament dels V Premis MAPBM, organitzats pel propi Grup d’Investigació MAPBM i Vifor Pharma, es van concedir tres premis per als millores hospitals en les tres categories establertes: Premi Hospital sense Cirurgia Cardíaca amb millors resultats a l’índex MAPBM, Premi Hospital amb Cirurgia Cardíaca amb millors resultats a l’índex MAPBM i Premi Hospital amb major increment anual a l’índex MAPBM, categoria en la qual el Trueta ha estat finalista.
 

Projecte a nivell europeu

El MAPBM és un projecte a nivell europeu, basat en les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut de del 2010 i de la Unió Europea des del 2017.
El sistema de valoració es basa en el que estableix el model d'avaluació MAPBM mateix, compost per indicadors objectius de resultat, procés i estructura, i està salvaguardat per un Comitè Tècnic d'Experts independent. Els premiats són els que, segons els resultats obtinguts el 2021, presenten els millors índexs de qualitat en el maneig mèdic i quirúrgic de les transfusions de sang i obtenen millors resultats en salut. Els resultats constaten que l'optimització en la gestió de les transfusions de sang en processos quirúrgics millora el postoperatori i en redueix la mortalitat.

El MAPBM es va dissenyar el 2014 amb l'objectiu d'ajudar els hospitals a implementar els programes de Patient Blood Management (PBM). L'avaluació de la pràctica clínica, la comparació amb altres centres i mesurar-ne l'impacte en els resultats i la seguretat clínica, són les claus de l'èxit d'aquest projecte.

El Patient Blood Management és un conjunt d'estratègies terapèutiques, basades en l'evidència científica, que tenen com a objectiu prevenir o evitar la sobretransfusió sanguínia i millorar la seguretat del pacient. El passat 19 de febrer del 2020, l'OMS va actualitzar el “Pla d'actuació sobre accés universal a productes sanguinis segurs, eficaços i de qualitat”, vàlid per als propers quatre anys 2020 – 2023, en què s'inclou el PBM com un dels sis objectius estratègics, concretament, l'objectiu estratègic núm. 4 és “implementació efectiva de programes PBM per optimitzar la pràctica transfusional”.

HOSPITAL
Dilluns, 4 Juliol 2022