L’IDI inverteix a Girona 2.600.000 euros en una nova ressonància magnètica i dos TC d’última generació

El director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, ha visitat aquestes instal·lacions i l'accelerador linial que va incorporar l'ICO a finals de 2011

El director general de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut, Sr. Carles Constante, ha visitat aquest matí les instal·lacions de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a Girona, situades a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, en motiu de la posada en marxa de nous equipaments. Ha acompanyat el director general, el president de l’ICO, Dr. Josep M. Vilà, la directora general de l’ICO, Dra. Candela Calle, la directora de gestió de l’IDI, Dra. Núria Serra i el gerent de l’ICS i de l’IAS, Vicenç Martínez Ibáñez.

A l’Institut Català d’Oncologia, el director general ha vist el nou accelerador lineal que s’ha adquirit per als pacients de Girona que permet aplicar els tractaments més punters disponibles en radioteràpia, com són la radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT), la radioteràpia sincronitzada amb la respiració i la radioteràpia estereotàxica extracranial. L’objectiu d’aquestes tècniques és definir amb més precisió i eficàcia la zona afectada pel tumor que cal irradiar i reduir el risc de danyar teixit sa. Així mateix s’evita els desplaçaments dels pacients que ho necessitin fins a hospitals de Barcelona on fins fa poc s’havien de derivar. Aquest aparell ha suposat una inversió d’uns 3.500.000 euros.

Durant la visita també s’ha ensenyat el nou hospital de dia, que es va posar en marxa a finals d’any després de remodelar els espais que van quedar a la planta baixa de l’edifici quan es van posar en funcionament les noves consultes externes al nou edifici ambulatori. Amb aquest nou servei s’aconsegueix descongestionar l’únic hospital de dia que hi havia fins aleshores i reduir els temps d’espera ja que hi ha 6 punts d’atenció més.

Posteriorment s’han desplaçat fins a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, també ubicat al Trueta, on han pogut veure la nova ressonància magnètica i els dos aparells de tomografia computada que s’han estrenat recentment. També han visitat la resta d’instal·lacions, que s’han hagut de remodelar lleugerament arran de la incorporació del nou aparellatge. Tot plegat ha suposat una inversió de 2.600.000 € (1.135.000 € per l’equip de ressonància magnètica, 1.135.000 € més pels 2 equips de tomografia computada, i 150.000 € d’adaptació d’instal·lacions.

El darrer any, l’DI ha fet un esforç per renovar la majoria dels seus equipaments en l’Hospital Dr. Josep Trueta, on també s’han realitzat les obres imprescindibles per millorar-ne la seva funcionalitat. Així doncs, s’han adquirit una ressonància magnètica amb una intensitat de camp de 1.5 Tesles (unitat de la potencia del camp magnètic) i dos nous tomògrafs helicoïdals multi talls de 128 talls, amb la finalitat de disposar dels equips de alta tecnologia més actualitzats del mercat. Aquesta renovació tecnològica permet seguir essent centre de referència i excel∙lència de la Regió Sanitària de la província de Girona, tant a nivell assistencial com de projectes de recerca.

El nou equip ressonància magnètica fa els estudis amb una major qualitat i permet fer totes les seqüències més avançades (espectroscòpia, estudis funcionals, cos sencer, estudis cardíacs, estudis de mama, etc). A més, el nou equip pot fer els estudis en menys temps i amb major confort per al pacient. També permet fer els estudis amb major cobertura corporal sense pèrdua de la qualitat.

El que destaca més d’aquest aparell és l’altíssima qualitat d'imatge que s’aconsegueix i la gran estabilitat, fins i tot amb pacients de grans dimensions. Aquest fet la fa ideal per a pacients obesos, ja que permet estudiar persones de fins a 250 Kg. La RM utilitza càlculs 3D per adaptar-se a cada pacient i cada anatomia.

Un altre dels pilars d'aquesta ressonància, són els sistemes intel∙ligents que ajuden a la planificació de l'adquisició per a una major reproductibilitat, qualitat i consistència dels resultats.

Pel que fa a la millora del confort del pacient, cal destacar que està dotada d’un sistema que redueix el soroll acústic produït per l'equip, com ara amb música per al malalt, mitjançant cascs compatibles connectats a un equip de música a la sala de control, materials utilitzats en la decoració interior de la gàbia seleccionats per evitar la propagació del soroll produït, refrigeració dels amplificadors de gradients per circuit tancat d'aigua, evitant així el soroll produït per ventiladors, etc.

Pel que fa als nous TC (“TAC”) aquests incorporen les últimes novetats tecnològiques per les aplicacions clíniques més avançades, tant pel que fa a seguretat del pacient i gestió de dosis, com de qualitat d'imatge i celeritat en la presentació. Els nous TC poden fer estudis de major qualitat en molt poc temps. Això és molt important  en exploracions avançades que fan al centre (estudi de politraumatismes, estudi cranial d’infart cerebral, estudis vasculars i estudis cardíacs entre d’altres. A més els nous equips incorporen una tècnica innovadora que aconsegueix reduir  els artefactes metàl·lics que fins ara havien fet impossible l’estudi de malalt operats amb pròtesis metàl·liques.

La millora en els paràmetres d’adquisició de les imatges, com per exemple el gruix del tall, també contribueix a millorar el treball de reconstrucció i postprocessat, permetent la utilització d’aplicacions específiques (software) a les estacions de treball clíniques (volumetria tumoral, quantificació d’emfisema, estudi de coronàries, colonoscòpia virtual, etc).

Finalment, cal destacar que els nous equips de TC incorporen les últimes novetats en la gestió avançada de dosi d’irradiació, amb el que s'aconsegueix una adquisició més segura, responsable i dedicada a les característiques específiques de cada pacient. Aquest sistema permet reduir les dosis de radiació fins a un 80%, la qual cosa, és especialment significativa i rellevant en pediatria, estudis funcionals cardíacs, politraumatismes o pacients obesos.

Aquesta renovació de l’alta tecnològica diagnòstica reforça el rol de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta com a centre de referència i excel∙lència de la Regió Sanitària de Girona.

HOSPITAL
Dimecres, 19 Setembre 2012