Reacrediten la Unitat de Patologia Mamària del Trueta per la seva excel·lència en el diagnòstic i tractament

Part de l'equip de la Unitat de Patologia de Mama

La Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària (SESPM) ha lliurat de nou la distinció a la Unitat, que la va rebre per primer cop el 2013 i que requereix una reavaluació cada 5 anys

El 2021 la Unitat va atendre 188 pacients, de les quals 153 patien càncer de mama. Es va haver de realitzar una mastectomia a 43 dones, al 68% de les quals se'ls va fer una reconstrucció immediata en el mateix procés quirúrgic

La Unitat de Patologia Mamària (UPM) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta acaba de rebre la reacreditació com a “unitat d’excel·lència per al diagnòstic i tractament de les pacients amb patologia de mama” per part de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària (SESPM), una distinció que va rebre el 2013 i que requereix una reavaluació cada 5 anys. Aquesta distinció la lliura la SESPM per “certificar el compliment d’uns estàndards de qualitat que garanteixin una atenció d’excel·lència a les pacients amb patologia mamària”. Així, la Societat, en una reunió celebrada el 12 de maig, va dictaminar que la Unitat de Mama de l’Hospital Trueta “compleix de nou amb tots els estàndards i indicadors de qualitat que la SESPM té establerts per garantir una òptima atenció a les pacients que així ho requereixin”.

A part d’aquesta acreditació, la Unitat de Patologia Mamària del Trueta també va rebre l’estiu passat l’acreditació internacional per part de la Societat Internacional de Sinologia (SIS). Aquesta distinció certifica el nivell d’excel·lència més alt en el diagnòstic i tractament del càncer de mama, de la patologia benigna i, en general, de la prevenció de la salut mamària.

La UPM del Trueta té un caràcter multidisciplinari i desenvolupa una tasca assistencial i investigadora que engloba els professionals de totes les especialitats mèdiques implicades en el diagnòstic i tractament de la patologia mamària: ginecologia, cirurgia general, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, radiodiagnòstic, anatomia patològica, cirurgia plàstica i reparadora i medicina nuclear, a més de professionals de la infermeria, psicologia i fisioteràpia, especialitzats en càncer de mama. Així mateix, compta amb l’assessorament i la participació de la Unitat de Consell Genètic. L’activitat assistencial de la Unitat es desenvolupa a les unitats funcionals, a les Consultes Externes, als quiròfans i a la planta d’hospitalització.

Justament, la SESPM ha posat en valor la qualitat assistencial que ofereix el Trueta de manera transversal, atès que dona cobertura a tot el procés oferint radioteràpia intraoperatòria i integrant també cirurgians plàstics a l’Equip, així com el consell genètic i l’atenció psicològica a les pacients amb càncer de mama.

Durant l’any 2021, la UPM va atendre 188 pacients amb patologia de mama, 153 de les quals presentaven càncer de mama mentre que la resta eren casos benignes. En el 72% dels tumors (110 casos) es va poder practicar una cirurgia conservadora, mentre que en el 28% restant (43 casos) va ser necessari realitzar una mastectomia.

Cal destacar que es va realitzar una reconstrucció immediata durant el mateix procés quirúrgic a un total de 29 dones, cosa que significa que al 68% de les dones se'ls va fer una reconstrucció de la mama en la mateixa operació de la mastectomia. En 15 casos es va seguir la tècnica de reconstrucció microquirúrgica DIEP/TUC, mentre que en els altres 14 casos es van seguir altres tècniques com són la col·locació d'expansors, pròtesis, etc. Als 14 casos restants no se'ls va poder realitzar la reconstrucció immediata per diferents raons mèdiques o per decisió de la pacient. 

L’objectiu principal de la UPM és oferir una assistència integral en el diagnòstic de la patologia de la mama i, especialment, del càncer de mama, el més freqüent entre la població femenina, que a Catalunya afecta cada any 111 dones de cada 100.000. Es calcula que 9 catalanes de cada 100 patiran càncer de mama al llarg de la seva vida.

Des de la seva posada en marxa el 1989, s’han agilitzat els procediments de la Unitat, s’ha ampliat la cartera de serveis i s’ha enfortit la coordinació entre els diferents especialistes que tracten aquesta patologia. L’especialització permet una atenció integral de la patologia mamària benigna, el tractament integral del càncer de mama en estadis inicials i avançats i, també, fer el seguiment de les pacients. Per aquest motiu, el Comitè que integra els diferents professionals es reuneix setmanalment per avaluar diferents casos i unificar criteris d’actuació per oferir una atenció global del càncer de mama.

 

Membres de la Unitat de Patologia de Mama del Trueta.  Professionals de la Unitat amb la placa que certifica l'acreditació.    El coordinador de la Unitat de Patologia de Mama, recollint l'acreditació el passat 13 de maig a Madrid

Professionals de la Unitat   A quiròfan, preparant-se per una operació

 

HOSPITAL
Dijous, 26 Maig 2022

Tags: