L’Hospital Trueta de Girona supera les 500 cirurgies del fetge per via laparoscòpica

L'equip durant una intervenció quirúrgica.

El centre gironí opera cada any entre 60 i 70 tumors hepàtics, el 90% dels quals es realitzen per laparoscòpia i un 10% amb cirurgia robòtica

La Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica del Servei de Cirurgia General i Digestiva s’ha consolidat com un referent nacional i internacional en la cirurgia mínimament invasiva hepàtica

Aquest mes de gener passat, el Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va fer l’operació de càncer de fetge per via laparoscòpica número 500. Aquestes operacions les realitzen els membres de la Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica, que es va crear l’any 2005 i que està formada per dos cirurgians i quatre cirurgianes. L’alternativa mínimament invasiva a la cirurgia oberta convencional és la laparoscòpia, en la qual s’utilitza una petita càmera (el laparoscopi) per veure-hi dins l’abdomen, on s’accedeix a través de petits orificis a la cavitat abdominal.

La primera operació de tumor hepàtic realitzada al Trueta per via laparoscòpica es va fer l’any 2005. Des d’aquell any i fins a l’any 2010 s’havien fet poques intervencions per aquest tipus d’abordatge, tan sols una o dues l’any. La resta es realitzaven per cirurgia oberta. Va ser aquest any 2010 quan, des del Servei, es va decidir iniciar un procés de transformació en la via d’abordatge, i apostar més per la laparoscòpia. Aquest canvi va anar acompanyat d’una estada a l’Hospital Henri Mondor de París per part del responsable de la Unitat, el doctor Santi López Ben, a més d’una important formació de la resta de l’equip.

El gran salt va arribar dos anys més tard, el 2012, amb un augment molt significatiu de casos i, a partir de 2013, quan la via d’abordatge preferent ja era la laparoscòpia. Ara, deu anys més tard, el 90% de les intervencions per càncer de fetge es fan per aquesta via i el Trueta s’ha convertit en l’Hospital de Catalunya que més casos ha fet amb aquest mètode d’abordatge quirúrgic. A l’Hospital Trueta s’operen, cada any, entre 60 i 70 tumors hepàtics.

“Al principi operàvem per laparoscòpia els casos més fàcils: tumors únics, petits i ben localitzats. Cada vegada vam anar avançant més: més nombre de tumors,  que comportessin més reseccions, amb localitzacions més complexes...” explica López Ben, que afegeix que “en aquest moment només s’operen per via oberta aquells casos en què cal fer moltes reseccions i que comportarien un increment de temps o bé aquells que, per algun motiu, no es poden fer per laparoscòpia”. 

En el 60-65% dels casos, el càncer al fetge és fruit d’un procés de metàstasi, mentre que només en el 10-15 % dels pacients el tumor hepàtic és primari, és a dir, s’origina al fetge mateix. La resta són càncers a les vies biliars o lesions benignes.

Estudi comparatiu

Un cop s’havien fet les primeres 50 operacions, la Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica va realitzar un estudi que comparava les dues vies d’abordatge quirúrgic. Aquesta investigació va concloure que amb la via laparoscòpica s’obtenien els mateixos resultats, però es reduïa el risc de complicacions postquirúrgiques (sobretot d’infeccions) i els dies d’ingrés hospitalari (que van passar de 6 a 4 dies d’estada mediana).  Aquest estudi va ser reavaluat quan ja s’havia arribat a les 250 operacions i es van mantenir els bons resultats. La complexitat de les operacions que es feien per via laparoscòpica era cada vegada més gran, i es continuaven reduint les complicacions postquirúrgiques i els dies d’estada.

Fa tres anys, l’any 2019, l’Equip de la Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica va començar a operar amb el robot Da Vinci. Actualment, entre un 10 i un 15% de les hepatectomies laparoscòpiques es realitzen per cirurgia robòtica.

Referents nacionals i internacionals

Durant aquests anys, la Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica s’ha consolidat com un equip de referència en l’àmbit nacional i internacional. Tant és així, que en el darrer Congrés de l’especialitat, celebrat al Japó els dies 23 i 24 de febrer de 2021 (JSHBPS 2020 Tokyo), el doctor López Ben va ser un dels 34 cirurgians d’arreu del món experts en cirurgia del fetge que es van reunir per consensuar aspectes tècnics (First International Expert Consensus Meeting on Precision Anatomy for Minimally Invasive Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery). Arran d’aquesta trobada d’experts s’han elaborat diverses publicacions de referència per al col·lectiu. Dels 34 cirurgians, n’hi havia 3 de l’Estat espanyol: López Ben de l’Hospital Trueta, i dos cirurgians més de la Clínica Universitària de Navarra i de l’Hospital Reina Sofía de Córdoba.

L'equip de cirurgians hepàtics durant una intervenció quirúrgica.   L'equip de cirurgians hepàtics durant una intervenció quirúrgica.   L'equip de cirurgians hepàtics durant una intervenció quirúrgica.

 

L'equip durant una intervenció quirúrgica.

HOSPITAL
Dimecres, 20 Abril 2022

Tags: