El Trueta fa amb èxit el primer trasplantament autòleg de cèl·lules mare sanguínies a un pacient amb esclerosi múltiple a Girona

Un moment de la roda de premsa.

És un procés que està indicat per a un grup molt reduït de pacients que pateixen la malaltia en formes molt actives i no responen al tractament farmacològic convencional o aquest no els està indicat

Els equips d’Hematologia (ICO Girona) i de Neurologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta han realitzat amb èxit el primer trasplantament autòleg de cèl·lules mare hemopoètiques a un pacient amb esclerosi múltiple de la Regió Sanitària Girona. El trasplantament es va realitzar el passat dia 2 d’agost i avui, set mesos després del procés, el pacient es troba estable des del punt de vista neurològic, no ha tingut més brots de la malaltia i no han aparegut noves lesions inflamatòries a la ressonància.

El trasplantament autòleg de cèl·lules hemopoètiques és un procediment àmpliament utilitzat per al tractament de diferents càncers de la sang, com la leucèmia o els limfomes, però també ha mostrat ser útil per tractar les malalties autoimmunes que no evolucionin bé amb els tractaments convencionals. En aquests casos, el que es busca és “reiniciar” el sistema immunològic del pacient amb la finalitat d’eliminar la resposta autoimmune i, d’aquesta manera, aturar l’activitat de la malaltia. En el cas de l’esclerosi múltiple, un alt percentatge de pacients que reben aquest tipus de tractament responen amb èxit i aconsegueixen els objectius, i és un dels tractaments amb una taxa d’efectivitat més alta comparat amb alguns tractament farmacològics convencionals. No obstant això, és un procediment que requereix una preparació adequada, un ingrés hospitalari d’unes quantes setmanes i que té un risc d’efectes adversos potencialment greu que avui dia s’han reduït de forma important si es realitza per professionals experts.

Malgrat això, el trasplantament està indicat només per a un determinat grup de pacients molt reduït: aquells que pateixen una esclerosi múltiple molt activa, amb molts brots, i que no responen de manera satisfactòria als tractaments convencionals o pacients per als quals aquests tractaments no estan indicats. En el cas del pacient gironí, patia una esclerosi múltiple molt activa i que no va respondre al tractament farmacològic més efectiu de què disposem actualment. Abans del trasplantament, el pacient tenia molts brots, de manera successiva, i es detectaven noves lesions a les ressonàncies de control malgrat que estava rebent tractament farmacològic de molt alta eficàcia. Actualment, mig any després del trasplantament, està estable i no té noves lesions a la ressonància, guanya forces a les extremitats, està millorant la seva coordinació i ha pogut tornar a caminar sense necessitat de recolzament.

Un “reinici” immunitari

L’autotrasplantament consisteix a administrar al pacient altes dosis de quimioteràpia acompanyada de fàrmacs immunosupressors, per aconseguir eliminar les cèl·lules autoreactives que ataquen la mielina que envolta les neurones provocant la seva pèrdua de funció; aquest fet és el responsable dels símptomes de l’esclerosi múltiple.  Aquesta quimioteràpia aconseguiria l’efecte beneficiós, però el moll de l’os del pacient perdria la seva capacitat normal de fabricar cèl·lules sanguínies. És per això que abans de tractar-lo amb la quimioteràpia cal obtenir cèl·lules mare sanguínies del pacient mateix, estimulant-ne la producció, recollir-les i emmagatzemar-les congelades. Un cop es disposa d’aquestes cèl·lules ja es pot administrar la quimioteràpia al pacient. Després, s’infonen les cèl·lules mare prèviament extretes per tal que regenerin el moll de l’os. Aquestes cèl·lules mare noves s’administren a través de les venes, com si es tractés d’una transfusió de sang. L’objectiu és que les cèl·lules trasplantades s’integrin en el moll d’os, comencin a créixer i a produir cèl·lules sanguínies sanes, que no siguin autoreactives amb la mielina del sistema nerviós central.

Aquest tipus de trasplantament autòleg de cèl·lules hemopoètiques aplicat a l’esclerosi múltiple es realitza actualment en molts pocs centres sanitaris, principalment pel baix volum de pacients candidats a rebre aquest tractament, ja que actualment es disposa de tractaments farmacològics d’alta eficàcia que s’administren de forma ambulatòria i que són capaços de controlar de forma òptima l’activitat de la gran majoria de pacients amb aquesta malaltia. El Trueta és el primer hospital de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona on s’ha realitzat aquest procediment a Catalunya.

 

L'Àlex, durant la visita amb l'ehmatòloga, la Dra. Rosa Coll   L'Àlex, durant una visita amb l'hematòloga.

El Dr. Gary Álvarez, neuròleg de l'Hospital Trueta, durant una expliració al pacient.    El Dr. Gary Álvarez, neuròleg de l'Hospital Trueta, durant una expliració al pacient.

El pacient amb l'equip de metges.

 

HOSPITAL
Divendres, 18 Març 2022

Tags: