Una professional del Servei de Farmàcia de l'Hospital Trueta obté la certificació d’excel•lència com a especialista en suport nutricional

Neus Sunyer, farmacèutica de l'hospital Trueta

Aquesta certificació, el Board Certified Nutrition Support Pharmacist (BCNSP), actualment la tenen 21 farmacèutics hospitalaris a tot l’Estat espanyol

Neus Sunyer, farmacèutica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, ha obtingut la certificació del Board of Pharmacy Specialties (BPS) com a especialista en suport nutricional (Board Certified Nutrition Support Pharmacist, BCNSP). Actualment, a l’Estat espanyol hi ha 21 farmacèutics hospitalaris que tenen aquesta certificació en nutrició, 5 dels quals són de Catalunya.

El Board of Pharmacy Specialties (www.bpsweb.org) és una agència dels Estats Units d’Amèrica creada en el si de l’American Pharmacist Association (APhA) el 1976. Va néixer davant la necessitat de respondre als canvis i actualitzacions cap a la superespecialització en el camp de la farmàcia hospitalària que, de per si, ja és una especialitat farmacèutica. Es van establir una sèrie de certificats que reconeixen 12 superespecialitats farmacèutiques, cada una amb uns estàndards de certificació i recertificació que poden ser aconseguits per farmacèutics qualificats. Aquests certificats ofereixen l’oportunitat de seguir un programa formatiu d’alt rigor i qualitat, i amb una clara orientació clínica.

Per aconseguir aquesta certificació, Sunyer ha fet un curs d’un any de durada com a preparació de l’examen per a l’obtenció de l’acreditació, que es va realitzar a Madrid a principis d’octubre. La formació del curs ha estat organitzada per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), que ha ofert aquestes cinc beques a tot l’Estat dirigides a farmacèutics especialistes, una de les quals ha estat per a Neus Sunyer. El curs és una actualització en tots els coneixements clínics i farmacèutics que es requereixen per al dia a dia a l'Àrea de Nutrició. S’hi inclouen temes de valoració nutricional, prescripció, formulació de dietes, dosificació i administració de nutrients, monitoratge del tractament i identificació de possibles deficiències i prevenció de les interaccions medicamentoses, amb la finalitat de garantir la seguretat dels pacients. La nutrició domiciliària i la gestió de la nutrició clínica són temes també inclosos en el programa de formació, com a aspectes igualment rellevants en què el professional de farmàcia d’hospital està implicat. Els coneixements i les habilitats adquirides permeten integrar la història farmacoterapèutica amb la història nutricional.

Al Servei de Farmàcia de l'Hospital Trueta, l'any 2019 es va realitzar la valoració nutricional inicial en 334 pacients que requerien nutrició parenteral, es van fer 4.448 seguiments i es van elaborar 4.858 nutricions parenterals. A més, diàriament es resolen consultes relacionades amb la nutrició com, per exemple, selecció de la dieta més adequada per a cada pacient, maneig de les complicacions de la nutrició o compatibilitat dels medicaments amb la nutrició enteral, entre d'altres.

Dins del Servei de Farmàcia, l'Àrea de Nutrició cada vegada té un paper més rellevant pel seu impacte en l'evolució dels problemes de salut dels pacients. La pràctica del suport nutricional es realitza en equip, juntament els professionals responsables del pacient, amb la finalitat que aquest rebi una teràpia nutricional òptima i segura.

HOSPITAL
Dijous, 26 Novembre 2020

Tags: