Comunicat de la direcció del Trueta en relació amb el programa de mecenatge “Fes+Trueta”

En relació amb el comunicat de premsa emès per CatECP sobre la recollida de donacions endegada per l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, des de la direcció del centre fem les següents reflexions i aclariments:

El programa de mecenatge “Fes+Trueta” va començar l’any 2017 amb l’objectiu de facilitar, promoure i donar transparència a les donacions solidàries de la ciutadania. La iniciativa té la finalitat d’implicar entitats, empreses i particulars de les comarques gironines en el projecte assistencial de l’Hospital Trueta, sensibilitzar la societat civil de la importància de les seves aportacions altruistes, i obtenir recursos complementaris a les aportacions públiques per millorar encara més la qualitat de l’assistència que s’ofereix als pacients. En definitiva, es va voler estendre a la demarcació de Girona una iniciativa ja consolidada en altres hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El programa “Fes+Trueta” compleix tots els requeriments normatius i legals exigibles en aquests tipus d’iniciatives ja que el Trueta, com a hospital de l’Institut Català de la Salut, és una entitat beneficiària del mecenatge a efectes de la Llei 49/2002, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Els fons provinents de donacions altruistes es destinen, sobretot, a cobrir necessitats complementàries per millorar el benestar de pacients i familiars, és a dir, actuacions destinades bàsicament a la millora del seu confort, com ara la renovació de butaques d’hospitalització o de sales de descans. També han permès fer un salt qualitatiu en determinades àrees assistencials o adquirir nous equipaments.

Durant la primera onada per Covid-19, per exemple, han estat centenars les mostres de solidaritat rebudes de particulars, entitats i empresaris de la demarcació de Girona. Recursos que s’han destinat a cobrir i complementar necessitats derivades de la pandèmia, com ara la compra d’aparellatge d’electromedicina, en uns moments de grans dificultats de proveïment per la saturació de la demanda dels mercats internacionals.

El volum de donacions que es reben suposen un petit percentatge del pressupost del Trueta. Per posar-lo en context, cal saber que el tancament pressupostari de l’Hospital Trueta per aquest any estarà al voltant dels 205 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 14,68 % respecte l’exercici anterior. Les donacions cobriran aproximadament el 0,5 % d’aquesta despesa.

Per això, des de la direcció del centre volem fer palesa la nostra sorpresa per qüestionar el programa “Fes+Trueta”, i més quan la col·laboració i la implicació de la societat civil en campanyes i causes solidàries són una pràctica estesa i consolidada al nostre país, amb experiències del tot reeixides sobretot en grans hospitals de la xarxa publica de l’àrea metropolitana de Barcelona. En tot cas, des de la direcció del Trueta ens posem a disposició d’aquesta formació política per donar les explicacions que considerin oportunes.

Finalment, des de la direcció de l’Hospital Dr. Josep Trueta i en nom de tota l’organització, fem arribar el nostre més sincer agraïment per totes les aportacions solidàries que hem rebut fins ara, que estem rebent i que ens agradaria continuar rebent en un futur. 

 

HOSPITAL
Dimarts, 27 Octubre 2020

Tags: