Un total de 51 nens van néixer el 2018 amb un pes inferior als 1.500 grams a la Regió Sanitària Girona

Enlairada de globus liles a l'entrada de l'hospital Trueta de les famílies amb nens prematurs amb motiu del Dia Internacional del Nen Prematur

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Nen Prematur, el 17 de novembre, el Trueta va ser ahir l’escenari de diverses activitats organitzades per l’Associació de Prematurs de Girona

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és el centre de referència de la Regió Sanitària Girona pel que fa a parts de risc i nadons de baix pes o amb problemàtiques de complexitat. L’any passat van ingressar a la Unitat de Neonatologia un total de 337 nadons, dels quals el 50 % ho van fer a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN), la majoria d’ells per prematuritat. D’aquests, 51 nadons van ser prematurs extrems; és a dir, van tenir un pes inferior als 1.500 grams en néixer.

Malgrat que el nombre d’ingressos a la Unitat de Neonatologia del Trueta s’ha anat reduint en els darrers anys, d’acord amb la davallada de la natalitat, el nombre d’ingressos de nadons amb un pes inferior als 1.500 grams en néixer es va mantenint de manera estable. Aquest fet avala la consolidació del Trueta com a centre de referència perinatal.

Millorant la supervivència

El gran esforç que fa l’equip de Neonatologia per millorar la cura i la seguretat  dels pacients contribueix que la taxa de supervivència sigui cada vegada millor. Malgrat que la major taxa de mortalitat es produeix en nadons amb major prematuritat, la tendència dels darrers anys al Trueta és que sigui cada vegada menor: el 2018, la mortalitat en grans prematurs va ser del 7,8 %.

Des de la Unitat de Neonatologia del Trueta s’està impulsant un model assistencial que promou la visió holística de l’infant i la seva família, el treball en equip, la individualització de les cures i la inclusió de la família, el treball en xarxa i la continuïtat assistencial a l’alta.

Durant el 2018 es va potenciar el Programa d’atenció domiciliària, en el qual es van incloure 29 nadons. Aquest programa pretén incrementar les competències de les famílies en la cura dels seus fills. En determinats casos, s’avança el trasllat del nadó al seu domicili perquè pugui ser cuidat directament pels seus pares durant les 24 hores del dia, amb l’assessorament i les visites periòdiques d’una infermera. En la major part dels casos, una metgessa neonatòloga s’encarrega de donar l’alta a l’infant al mateix domicili.

A la Unitat també tenen implantada una consulta de seguiment dels nadons de risc, que té dos objectius: d’una banda, prevenir i detectar problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament de la criatura i reforçar la seguretat de les famílies i, de l’altra, recollir informació sobre l’evolució postnatal dels nadons de risc. Aquest seguiment es fa durant els tres primers anys de vida de l’infant. Durant el 2018, aquesta consulta va realitzar 103 primeres visites i 244 visites successives. 

L’acompanyament a les famílies

La família del nadó és, per a l’equip del Trueta, una peça molt important. És per aquest motiu que es vetlla per la seva atenció psicològica i que s’han posat en marxa alguns programes per facilitar la situació familiar durant l’hospitalització.

Aquest és el cas del Projecte Germans, que té com a objectiu que els germans dels nadons ingressats a la UCIN puguin conèixer els seus germans petits. Així, abans de la primera coneixença dels germans, es fa un taller, conduït per la infermera i la psicòloga de la Unitat i amb el suport dels pallassos d’Hospital. En aquest taller simbòlic s’explica a l’infant la situació en què veurà el seu germà o germana: que estarà en una incubadora, que portarà un sonda nasogàstrica per poder alimentar-se o que els pares li faran el mètode cangur. Aquests tallers són un espai d’acompanyament emocional per a les famílies, que les ajuda a integrar el moment de l’hospitalització i reduir l’estrès que comporta aquesta vivència a cadascun dels seus membres.

L’Hospital Trueta disposa fa anys d’un servei de suport psicològic a les famílies de nounats ingressats a la UCIN, ja sigui per haver nascut prematurs, haver patit una asfíxia en el moment del part, haver nascut amb alguna malformació o bé presentar qualsevol altra complicació o patologia a l’inici de la vida.

Durant el 2018, han rebut suport psicològic de manera continuada un total de 73 famílies amb nadons ingressats a la UCIN, en la majoria dels casos, per ser prematurs o molt prematurs. La psicòloga acompanya els pares en totes les situacions que comporta la prematuritat: la incertesa de la supervivència, la preocupació per les possibles lesions o seqüeles en el seu desenvolupament, possibles intervencions quirúrgiques...

Moltes d’aquestes famílies també han participat en el grup de suport, que es fa un dia a la setmana conduït per la psicòloga, en el qual pares i mares de nadons ingressats comparteixen emocions, dubtes o, simplement, busquen comprensió.  

Durant el 2018 també s’ha incorporat el treballador social a l’equip de Neonatologia de manera estable. Aquest fet permet ser molt més efectius a l’hora de detectar situacions familiars susceptibles d’atenció social. Durant el 2018, el treballador social ha atès 149 famílies, en la major part de casos pel risc associat a la prematuritat i a la situació d’ingrés prolongat (cal tenir present que a la UCIN els ingressos es poden allargar fins a 3 i 4 mesos).

Dia Internacional del Nen Prematur: 17 de novembre

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Nen Prematur, ahir l’Hospital Trueta va ser l’escenari dels actes de commemoració organitzats per l’Associació de Prematurs de Girona, en col·laboració amb el servei de Neonatologia de l’Hospital. La Jornada va començar amb una sessió de zumba kids, amb diverses activitats d’animació, com ara tallers de maquillatge, de globus i una sessió de fotoreclam (photocall). També es va fer una xocolatada i es van poder escoltar narracions de contes, així com una xerrada a càrrec de la neonatòloga Esther Jiménez. L’acte va acabar amb un concert a càrrec del grup  L’Empordanet i amb un llançament de globus liles, el color que identifica la prematuritat.

activitat per als nens prematurs amb motiu del Dia Internacional del Nen Prematur  activitat per als nens prematurs amb motiu del Dia Internacional del Nen Prematur

Els professionals de la Unitat de Neonatologia  s'han implicat en l'organització de les activitat  Lletres de tela amb el nom d'uns dels nados hospitalitzats

HOSPITAL
Dilluns, 18 Novembre 2019

Tags: