La Unitat d'Hipertensió del Trueta fa més de dues mil exploracions en els dos primers anys d'activitat

Professional de la unitat d’Hipertensió del Servei de Nefrologia del Trueta realitzant una ecografia a un pacient

És la primera Unitat específica d’aquesta malaltia a la Regió Sanitària i dona suport a l’atenció primària i als hospitals comarcals de la demarcació

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta disposa des de fa dos anys de la primera Unitat d’Hipertensió de la Regió Sanitària Girona, una unitat assistencial creada dins del Servei de Nefrologia de l’Hospital. La hipertensió arterial és la malaltia més prevalent al món i el principal factor de risc cardiovascular. La Unitat va néixer amb l’objectiu de controlar els pacients amb una afectació més greu i de donar suport a l’atenció primària, que és  l’àmbit on es diagnostiquen i controlen la major part de pacients i on es realitzen amb freqüència i amb molta efectivitat diverses proves d’avaluació dels nivells d’hipertensió dels pacients, però que, en ocasions, necessita suport instrumental per dur a terme un control millor i la individualització dels tractaments.

Els professionals de la Unitat, formada per nefròlegs i infermeria del Servei de Nefrologia, també donen servei a altres serveis hospitalaris del Trueta i als hospitals comarcals del territori, en els casos en què els pacients amb hipertensió no responen als tractaments convencionals, així com en aquells pacients que necessiten més proves diagnòstiques per ajustar els tractaments o que presenten un compromís greu d’afectació d’algun òrgan.

Es calcula que entre el 30 i el 35 % de la població és hipertensa i, per tant, que té un risc especial de patir malalties cardiovasculars ―com ara insuficiència cardíaca, infart agut de miocardi, vessament cerebral o afectacions nefrològiques que necessitaran diàlisi. Un dels principals perills de la hipertensió és que en la majoria de casos no presenta símptomes, de manera que els pacients  poden desenvolupar problemes cardíacs, cerebrals o renals sense ser-ne conscients.

La nova unitat està dotada d’un seguit d’instruments que permeten avaluar de manera més exacta i profunda l’estat d’aquests pacients. Un d’ells és el monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA), una prova que la Unitat d’Hipertensió de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta ha realitzat 833 vegades en aquests dos anys. També de la mà dels professionals d’infermeria, tant en la pràctica de proves com en les visites, s’han fet 488 ecografies de Doppler renals, que són exploracions per detectar el nivell de tapament de les artèries del ronyó. Amb l’objectiu de valorar els riscos individuals i definir objectius terapèutics personalitzats també s’han fet 262 ecografies de l’artèria caròtida i 298 proves anomenades Índex turmell-braç (ITB), que permeten valorar l’afectació de la hipertensió a les extremitats inferiors.

En moltes ocasions, la intervenció de l’equip passa per fer una avaluació completa dels pacients i lliurar els informes als professionals de medicina  d’atenció primària o als d’altres serveis hospitalaris, i per donar suport en tot moment al procés diagnòstic i al tractament. No obstant això, hi ha pacients que per la seva complexitat són visitats i seguits directament a la Unitat.

En total, a la Unitat d’Hipertensió s’han realitzat més de dues mil exploracions a 154 pacients, als quals també se’ls imparteix educació sanitària per tal de fer-los partícips del procés terapèutic de la seva malaltia.

El Dr Pere Torguet, de la Unitat d'Hipertensió, fent una ecografia a un pacient

El Dr Pere Torguet, de la Unitat d'Hipertensió, fent una ecografia a un pacient

HOSPITAL
Divendres, 13 Setembre 2019

Tags: