L’Hospital Trueta instal·la armaris intel·ligents que permeten guanyar en traçabilitat dels productes i seguretat del pacient

Una professional accedeix a un dels armaris intel·ligents amb la targeta identificativa

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha adquirit armaris intel·ligents que permeten millorar en termes de traçabilitat dels productes i seguretat del pacient. De moment s’han instal·lat cinc armaris al Servei de Cardiologia (tres a la Unitat d’Hemodinàmica i dos a la Unitat d’Arrítmies) i es preveu posar-ne tres més que es destinaran al Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular.

Aquests armaris serveixen per guardar material clínic que s’utilitza per fer procediments diagnòstics i terapèutics. Són dispositius molt sensibles i d’alt cost econòmic, com ara els catèters baló, catèters ablació, guies intervencionistes, microcatèters... Aquests armaris intel·ligents permeten guardar els dispositius en unes condicions òptimes, tant de temperatura com d’ambient, i emeten un avís quan un producte és a punt de caducar o es retira de forma errònia de l’armari. Tot això facilita les tasques al personal sanitari, optimitza les gestions i alhora permet tenir un exhaustiu control de l’estocatge i la reposició dels productes.

El sistema d’obertura de l’armari és realitza a través de la targeta identificativa dels professionals que estan autoritzats per a extreure’n material. Quan s’extreu algun dels dispositius, aquest queda assignat al pacient al qual s’aplicarà o s’implantarà, de manera que es fa prevenció de possibles errors i se’n garanteix la traçabilitat.

El contingut de l’armari està controlat informàticament, de manera que tot el material que s’utilitza es reposa al cap de 24 o 48 hores, ja que està el sistema està connectat a l’empresa que s’encarrega de la gestió logística, emmagatzematge, i distribució de tot tipus de subministrament a l’Institut Català de la Salut.

La instal·lació d’aquests vuit armaris intel·ligents, valorats en 220.000 euros, és un pas endavant en la modernització i innovació de l’emmagatzematge, logística i traçabilitat del material, i comporta una millora en la seguretat del pacient.

Una professional retira un producte dels armaris intel·ligents    El material es conserva en òptimes condicions ambientals

L'accés es fa a través de la targeta identificativa dels professionals

HOSPITAL
Dimecres, 7 Agost 2019

Tags: