Cirurgians del Trueta treballen per trobar un model predictiu que els permeti saber quin és el millor abordatge quirúrgic en pacients amb càncer de recte

La Fundació A. Bosch de Noel Alimentària ha col·laborat en el finançament d’aquest projecte, amb una aportació econòmica de 10.000 euros

La Unitat de Cirurgia Colorectal de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta vol crear un model predictiu pel qual es pugui determinar quina és la millor cirurgia per a cada cas en els pacients que han de ser operats de càncer de recte. Els professionals de la Unitat estan treballant per desenvolupar una eina que els permeti determinar amb criteris científics quin és l’abordatge que serà més beneficiós per a cada pacient, sobre la base d’un seguit de paràmetres que obtenen a partir d’imatges radiològiques.

Amb aquests paràmetres volen saber abans de la intervenció com serà el tumor. Actualment les proves d’imatge permeten conèixer, entre d’altres dades, quin és l’estadi del tumor. Ara, el que pretenen és determinar quins paràmetres els permeten identificar la millor tècnica quirúrgica a seguir en cada cas.

Per a aquest tipus de càncers, dels quals se n’operen un centenar cada any al Trueta, es poden fer diferents tipus d’abordatges quirúrgics: la laparotomia (cirurgia oberta per l’abdomen), la laparoscòpia, la cirurgia robòtica o la via combinada transanal. Aquest darrer abordatge, que es realitza des de fa uns tres anys, combina la laparoscòpia abdominal amb la cirurgia endoanal per laparoscòpia, en què intervenen dos equips de cirurgians: n’hi ha tres que operen el pacient per la panxa i tres cirurgians més que l’operen per la via anal.

El model predictiu que volen crear els ha de permetre saber científicament abans de la intervenció quina serà la millor opció per al pacient: la laparoscòpia, la robòtica o la combinada. La cirurgia oberta es limita a casos molt concrets en els quals no es pot dur a terme cap més procediment.

La Unitat de Cirurgia Colorectal va decidir iniciar aquest treball de recerca fa dos anys i, des d’aleshores ençà, han analitzat les variables de 200 pacients que han operat en aquest temps. A partir d’ara el treball de recerca agafarà una altra dimensió ja que es vol validar el model que s’ha descrit fins ara a partir de les dades recollides d’aquests 200 pacients. Aquesta recerca es podrà continuar gràcies a l’aportació econòmica de 10.000 euros que ha fet la Fundació A. Bosch de Noel Alimentària, en el marc de la campanya de mecenatge ‘Fes + Trueta’, i que ha permès poder disposar d’un gestor de dades clíniques (data manager) per fer l’estudi de totes les variables.

L’any 2018 es van operar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta un total de 101 pacients amb càncer de recte. El 85 % d’aquests pacients es van operar per la via laparoscòpica. A partir de l’abril de 2018 es va iniciar el Programa de cirurgia robòtica al Trueta. La supervivència per a aquest tipus de pacients és del 75 % als cinc anys del diagnòstic.

La Fundació A. Bosch de Noel Alimentària té com a objectiu promoure la investigació i la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils i, en general, contribuir al benestar de les persones durant la seva vida. La Fundació vol ser una entitat de referència en la investigació translacional, per tal d’aconseguir així que els avenços obtinguts es puguin aplicar ràpidament als pacients.

HOSPITAL
Divendres, 7 Juny 2019