Trueta i Santa Caterina realitzen proves d’esforç a pacients amb càncer de pulmó per determinar si resistiran una operació

Un pacient diagnosticat amb càncer de pulmó realitza una prova d'esforç

La prova permet saber si els pacients suportaran la sostracció o l’extirpació del teixit pulmonar sense que la intervenció els provoqui una insuficiència respiratòria

S’evitarà així que uns 175 pacients cada any s’hagin de derivar a Barcelona

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i del Santa Caterina de Salt ha posat en marxa la realització d’ergometries o proves d’esforç destinades especialment a pacients del territori amb càncer de pulmó. Aquest tipus de prova especial pretén determinar si els pacients als quals s’ha d’extirpar part del pulmó resistiran la intervenció quirúrgica. Els resultats de la prova permeten saber si els pacients suportaran la sostracció o extirpació del teixit pulmonar sense que la intervenció els provoqui una insuficiència respiratòria. Aquesta prova, per tant, és determinant per aclarir si el pacient és operable.

 

L’ergometria o prova d’esforç cardiorespiratòria permet valorar la resposta de l'organisme durant l’exercici i, per això, és més coneguda per la utilització que se’n fa en esportistes d’alta competició. Encara que les xifres poden variar depenent del centre que realitza l’ergometria, un 65-75% dels casos es dictamina que són susceptibles de ser intervinguts. Per aquest motiu, és una prova crucial perquè en depèn  la possibilitat de fer tractament quirúrgic i, moltes vegades, aquest és el tractament que ofereix més perspectives de curació per als pacients.

La prova habitualment es realitza en una bicicleta estàtica o una cinta de córrer i consisteix a realitzar exercici físic de forma controlada i amb una intensitat progressiva fins que el pacient manifesta algun símptoma (ofec, fatiga d’extremitats, dolor toràcic, palpitacions, etc). Per tant, per fer la prova és necessari personal sanitari especialitzat en aquesta tècnica i preparat per a qualsevol eventualitat. Mentre es fa l’esforç físic, es monitoren diversos paràmetres, entre d’altres, la tensió arterial, la freqüència, el ritme cardíac, el nivell d’oxigenació de la sang, el consum o necessitat d’oxigen, la producció de diòxid de carboni i la ventilació per minut.

El càncer de pulmó és, avui dia, un dels més freqüents i el que presenta una major mortalitat. Cada any, només a l’àrea sanitària de Girona ja es diagnostiquen uns 350 casos nous de càncer de pulmó. De tots els casos diagnosticats, entre el 40 i 50% requereixen l’ergometria per conèixer el risc quirúrgic real i, per tant, per saber si podran ser intervinguts. Fins ara, tots aquests pacients es derivaven a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona per fer-se les proves d’esforç cardiopulmonar, atès que només es fan en alguns centres molt especialitzats i concrets de Catalunya. Així, a partir d’ara, uns 175 pacients amb càncer de pulmó es podran estalviar el desplaçament a Barcelona.

La prova d’esforç té múltiples utilitats, com el diagnòstic de la dispnea de causa desconeguda, la determinació del pronòstic de malalties cardíaques i pulmonars, i l’avaluació de la resposta a alguns tractaments (fàrmacs, rehabilitació, etc.). Malgrat que la prova també serà utilitzada a Girona en aquestes indicacions, la més important actualment en tots els llocs on es realitza és l’avaluació prequirúrgica en la cirurgia del tòrax del càncer de pulmó.

Fotos per descarregar

Foto 1

Foto 2

Foto 3

 

HOSPITAL
Dimarts, 4 Octubre 2016

Tags: