El Trueta atén amb un protocol específic uns 350 casos de sèpsies greus cada any

Professionals del Trueta del servei d'Urgències atenent a un pacient amb sèpsia

Més de la meitat s’atenen al Servei d’Urgències i el 40% de casos acaba ingressant a l’UCI. Avui, 13 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Sèpsia

La sèpsia greu és l’evolució complicada d’un procés infecciós generalitzat, que representa un risc vital per a la persona i que presenta una mortalitat superior al 20%. Aquest índex pot arribar a ser del 45% quan l’afectació evoluciona a xoc sèptic i disfunció multiorgànica.

Tot i que la seva incidència va en augment i que les taxes d’hospitalització han sobrepassat les de patologies com ara l’infart agut de miocardi, el seu pronòstic millora de forma important si es fa una detecció precoç i un inici de tractament immediat. Per això, el Servei d’Urgències de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona aplica des de fa cinc anys un protocol propi amb recomanacions assistencials que, a finals de l’any passat, es va adaptar per al Codi sèpsia que el Departament de Salut ha desplegat a tot Catalunya. S’ha evidenciat que el pronòstic dels pacients amb sèpsia greu millora de forma important si se’n fa una detecció precoç i s’inicia immediatament el tractament; per això, els pilars sobre els quals es basa l’actuació urgent són l’aplicació precoç d’antibiòtic en el marge d’una hora, l’obtenció de cultius per al control del focus d’infecció i la consecució de l’estabilitat hemodinàmica dels pacients en les primeres sis hores de tractament. Si en el transcurs d’aquest temps els pacients requereixen medicació vasoactiva o tractaments com ara ventilació mecànica o substitució renal han d’ingressar de forma immediata a l’UCI. El protocol d’actuació del Trueta també té prevista la formació de tot l’equip assistencial d’Urgències, UCI, Pediatria i de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques implicades, per tal de detectar de manera precoç els pacients amb sèpsia i poder actuar de manera protocol·litzada.

Urgències i UCI tenen un alt nivell resolutiu

En els darrers cinc anys l’Hospital ha atès 1.790 malalts de sèpsia, dels quals només un 3% eren nens. El 80% del total han estat pacients d’entre 40 i 85 anys, principalment homes (60,2),  i un 40% dels casos han acabat ingressant a l’UCI. La resta es tracten al Servei d’Urgències i es deriven posteriorment a la planta d’hospitalització. La major part dels casos de sèpsia es produeixen entre gener i març, coincidint amb l’època de grip. Actualment, la mortalitat dels pacients crítics amb sèpsia que ingressen a l’UCI és del 28%, mentre que fa cinc anys era al voltant del 35%.

La sèpsia és una afecció molt greu que pot produir una disfunció dels òrgans, que es lesionen i que poden acabar provocant un fracàs multiorgànic. La taxa de mortalitat supera el 20% dels casos. Es tracta, doncs, d’una patologia de risc vital com l’infart o l’ictus, però que actualment a Catalunya provoca més morts que aquestes dues patologies juntes. Al Trueta, el Codi sèpsia és el quart codi en volum d’ingressos, essent el primer el politrauma, seguit dels codis ictus i IAM (infart agut de miocardi).

Dia Mundial per incrementar l’alerta davant dels símptomes

Avui, 13 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Sèpsia, una jornada que serveix per conscienciar els pacients de la importància de conèixer aquesta malaltia i els seus símptomes i, al mateix temps, d’ampliar entre el col·lectiu sanitari la formació específica en aquesta patologia que, en l’última dècada, ha augmentat notablement. Moltes vegades la sèpsia es detecta massa tard, ja que els símptomes com ara la febre, l’augment del ritme cardíac o la freqüència respiratòria augmentada són poc específics.

No obstant això, els experts confien que la seva incidència es pot arribar a reduir mundialment en un 20% en el termini de quatre anys, mitjançant la promoció de pràctiques de bona higiene general, el rentat de mans, les millores en la sanitat i a través de programes de vacunació entre la població de més risc.

La implantació del Codi sèpsia greu

A finals de l’any passat el Departament de Salut va iniciar el desplegament i la implantació del Codi sèpsia greu, amb l’entrada en vigor de la instrucció que el regulava. Aquesta estableix el model d’atenció i la coordinació entre els diferents nivells i dispositius per a l'atenció a pacients adults o pediàtrics amb sèpsia greu mitjançant un nou codi d’emergències. A partir d’aquest codi, l'ordenació, l'activació i la coordinació de tots els recursos necessaris permeten millorar la detecció i l'inici del tractament precoç, així com revertir la progressió de la disfunció multiorgànica generada per l’evolució de les infeccions que es presenten com a sèpsia greu.
Aquest Codi també es pot activar a hospitals comarcals, on amb la instauració ràpida del tractament antibiòtic i control hemodinàmic es pot resoldre el cas al mateix centre, evitant derivacions a hospitals amb UCI.

 

Fotografies per descarregar
Atenció a un box d'Urgències d'un pacient amb sèpsia
El 60% dels casos es resolen al Servei d'Urgències
En 5 anys la UCI del Trueta ha baixat la mortalitat per sèpsis del 35 al 28% dels casos
El 60% de pacients són homes, especialment d'entre 40 i 85 anys

HOSPITAL
Dilluns, 12 Setembre 2016

Tags: