Més de cent professionals de Girona actualitzen la quarta edició del manual de referència als serveis d’Urgències

Aquesta setmana s’ha imprès la quarta edició del llibre Manual de consulta ràpida, Urgencias, dirigit pel doctor Antoni Juan, director clínic d’Urgències, Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. En la revisió i actualització d’aquest volum hi ha col·laborat més d’un centenar de professionals del propi Hospital Josep Trueta, del Serveis de Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge i del Banc de Sang i Teixits.

Aquest Manual, que ja és a disposició de tots els facultatius, és una obra col·lectiva de gran importància en l'àmbit de l'atenció urgent, tant per la seva qualitat com per la seva estructura en forma d'algoritmes d'actuació. Aquest sistema organitzatiu permet presentar la informació sobre els procediments d'una forma clara i precisa.

A més, la reduïda dimensió de l’obra està especialment concebuda perquè els professionals la puguin portar a la butxaca i consultar-la amb facilitat en qualsevol moment. El Manual està acreditat per la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) i des de la seva primera edició, el 2007, s’ha convertit en un llibre de referència en el maneig del pacient a molts serveis d’urgències d’arreu de
l’Estat. Al llarg de les 400 pàgines d’aquest manual hi estan representades totes les especialitats, inclosa la pediatria, que té una vintena de capítols específics. La primera part del llibre conté els algoritmes d'actuació en funció d'alguns dels símptomes més freqüents de consulta. A la segona part hi apareix una relació de les urgències vitals i del seu maneig, i la tercera part agrupa les diferents patologies per especialitats. Finalment, en dos annexos, hi apareixen els fàrmacs d’ús més comú a urgències, tant els que s’administren per via oral com per via endovenosa.

El Servei d’urgències de l’Hospital Doctor Josep Trueta, que acaba de complir 30 anys en la seva actual ubicació, atén unes 65.000 urgències anuals, de les quals un 17 % es converteixen en ingressos hospitalaris.

HOSPITAL
Dilluns, 4 Febrer 2013