Cronologia: 1950-2016

1950. Adquisició per part de l’”Instituto Nacional de Previsión” dels terrenys per edificar la futura “Residencia Sanitaria” de Girona del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”.

1954. Adjudicació a l’Empresa Huarte i cia. de la construcció de la Residència, amb capacitat per a 200 llits. Arquitecte: Aurelio Botella i Enríquez.

1956. Finalització de les obres i equipament (febrer i març)

1956. 13 d’abril. Inauguració oficial de l’edifici. Entra en funcionament només tres plantes.

1959. Se l’anomena “Residencia Sanitaria de la Seguridad Social General Álvarez de Castro”.

1961. Es crea dintre la Residencia una escola femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris.

1972-1974. Construcció de l’edifici de l’Escola d’Infermeria, avui coneguda com  l’Àrea de Govern de l’Hospital.

1974. Jerarquització de Serveis Mèdics i Quirúrgics i posterior creació d’altres serveis mèdics.

1976. El Dr. Baeza i Salcedo va iniciar la realització d’endoscòpia digestiva  a les terres gironines.

1976. Primera extracció d’òrgans per trasplantar a la Residència Álvarez de Castro

1978. Es posa en marxa la Unitat de Medicina Intensiva i Malalties Coronàries.

1978. Acreditació de la Residencia per impartir docència pel sistema M.I.R.

1979-1980. Ultima promoció d’A.T.S. de l’Escola d’Infermeria. Segueixen els estudis de D.U.I. (Diplomats Universitaris en Infermeria) a la nova escola de la  Diputació i posteriorment a la Universitat de Girona.

1980-1989. Reforma i ampliació de l’hospital fins arribar a la  capacitat actual de poc mes de 400 llits.

1981. Transferència de serveis sanitaris a la Generalitat de Catalunya

1982. Centralització dels quiròfans i la reanimació a 2ª planta.

1983. L’hospital pren el nom de “Hospital de Girona General Álvarez de Castro”.

1982-1985. Construcció d’un edifici per aparcament de 400 vehicles.

1985. Es crea el Servei de Neurocirurgia.

1985. Entra en funcionament l’aparell de T.A.C.

1985. Inicia la seva activitat com a servei independent la cirurgia vascular.

1985. Es crea la Unitat de Dolor dintre el servei d’anestesiologia.

1988. Inici de la cirurgia pediàtrica.

1989. Es parteix la Unitat de Medicina Intensiva, creant-se el servei de cardiologia i la Unitat Coronària. Es crea el  servei de Nefrologia i Hemodialisi.

1989. Primera Cafeteria de l’Hospital

1990. Canvi de nom del centre:  “Hospital de Girona Doctor Josep Trueta”.

1992. S’amplia la zona de quiròfans i reanimació.

1992. El centre esdevé “hospital olímpic”.

1992. Inauguració del nou servei de nefrologia i la unitat d’hemodiàlisis.

1993. S’obre la unitat de radiologia vascular i una unitat de tractament ambulatori.

1993. El servei de cirurgia general inicia la realització de proves funcionals digestives (manometries esofàgiques i anorectals i pH-metries)

1994. Es crea la Fundació Josep Trueta per impulsar activitats d’Investigació.

1994. Unificació dels laboratoris de l’hospital i de l’ambulatori Güell.

1995. Es crea l’empresa pública “Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits”.

1996. Inici de la cirurgia toràcica.

1996. Es crea la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (U.F.I.S.S.)

1996. La comunitat de religioses “Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül” deixen l’hospital.

1997. Trasllat a l’hospital del servei d’oncologia de l’hospital de Santa Caterina. Inauguració de la 8a planta reformada.

1997. El centre és anomenat “hospital amic dels nens” per UNICEF per l’alletament matern.

1999. Primera Ressonància Magnètica a l’hospital. Inici de l’activitat de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (I.D.I.) a Girona.

2001. Inici de la cirurgia plàstica i reparadora.

2002. Inicia el seu funcionament a Girona l’Institut català d’Oncologia (I.C.O.) que inclou els antics serveis d’oncologia clínica, radioteràpia i hematologia.

2004. Creació de la unitat d’estudis hemodinàmics i cardiovasculars.

2004. S’inicien les obres de la nova U.C.I. de l’hospital

2005. El centre és anomenat “hospital promotor de la salut” per la O.M.S.

2006. Implantació del triatge a Urgències

2006. S’inicia la telemedicina en cardologia pediàtrica (cardiopaties congènites) entre Trueta i Vall d’Hebron.

2006. Es posa en marxa la nova unitat d’endoscòpies digestives i respiratòries (finals abril), en un espai molt més ampli de 539 m2.

2006. Entra en funcionament la nova Unitat de Cures Intensives, gràcies a la qual s’ha passat de 600 a 1.200 metres quadrats. Es posa en marxa amb 14 llits oberts.

2006. Es fa la primera operació de Cirurgia cardíaca en col.laboració amb l’Hospital de la Vall d’Hebron.

2007. Externalització de la gestió del magatzem. Un dels canvis més importants és la informatització del procés.

2007. Desplegament de la UDENTG, és a dir, la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició del Trueta dóna servei a tot el territori gironí.

2008Primera operació de cirurgia hepàtica extrema a Catalunya. Suposa el tret de sortida de la realització d’aquest tipus de cirurgia al Trueta.

2008. Posada en marxa de la nova Àrea de despertar i recepció de pacients quirúrgics. Permet doblar la capacitat de la reanimació ja que hi ha 9 punts assistencials més. 

2008. Es posa en marxa l’Oficina d’Atenció al Personal, des de la qual es tramiten i es gestionen tots els afers que tenen a veure amb el desenvolupament professional.

2008. Tret de sortida al primer curs de la Facultat de Medicina de Girona, projecte en el que hi ha participat activament la UdG i l’ICS a través de la Comissió Mixta.

2009. Es comença a fer radiologia intervencionista al Trueta. S’equipa una sala de radiologia amb l’equipament necessari i es formen els professionals. En el primer any es fan 155 procediments amb aquesta tècnica.

2009. Implantació del SAP Assistenciali del Gacela Care.  És l’any de la “revolució informàtica”. Es fa juntament amb soci tecnològic IBM, i comporta la formació dels professionals (més de 15.000 hores de formació) i una important inversió en renovació d’equipament informàtic.

2009. Es realitza el primer trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics de Girona.

2009. Estudiants de segon curs de la Facultat de Medicina visiten per primera vegada l’Hospital Trueta. És la primera visita d’estudiants de Medicina de Girona.

2009. Entra en funcionament  el nou hospital de dia, un espai de 810 m2 que aglutina l’Hospital de Dia de la UDEN, el mèdico-quirúrgic, la Unitat del Dolor, el PISA d’insuficiència cardíaca i el de MPOC, a més d’11 consultes de suport.     

2010. S’inaugura la nova àrea de reanimació, un espai de 411m2 amb 11 punts assistencials,

2010. Es posa en marxa la Direcció Clínica de Continuïtat assistencial, amb professionals de l’Hospital i de l’Atenció primària.

2010. Accés a la Història Clínica Compartida, gràcies a la implantació prèvia del SAP Assistencial.

2011.Es comença a implantar la recepta electrònica al Trueta. Els primers serveis són Urgències i Cardiologia.

2011. L’Hospital Trueta és reconegut com un dels centres capdavanters en qualitat de recerca. Segons l’estudi SCImago Institutions Ranking World Report, empresa que ha analitzat les 3.042 millors institucions i organitzacions d’arreu del món, i que conclou que el Trueta  és el segon centre de l’estat – darrera de l’Instituto Carlos III- pel que fa a l’excel·lència investigadora, un ítem que indica el percentatge de  publicacions científiques inclòs dins el 10% dels articles més citats.

2011. Es posa al Trueta el primer biobanc de teixit adipós de tot l’estat.

2011. A l’estiu es comencen les obres del nou edifici de Consultes Externes.

2012. Entra en funcionament el nou edifici de Consultes Externes realitzat a través de mòduls prefabricats d’alta qualitat. HI ha 89 espaisc de consultes dels quals 74 seran per a l’ICS i 15 pe a l’ICO.

2012. Creació de la gerència compartida ICS-IAS

2012. Ampliació de l’horari d’atenció de l’hemodinàmica a 12h.

2012. S’acaba el procés d’implantació de la recepta electrònica a l’Hospital.

2012. Renovació de 2 equipament de TAC i una RM, amb un cost de 2.600.000 euros.

2013. Es buida l’arxiu d’històries clíniques en paper que encara quedaven, que es traslladen en un magatzem fora de l’Hospital. Encara hi havia 116.762 històries a paper. Amb l’arribada del SAP la consulta am la història clínica és per l’ordinador. Hi havia arribar a haver fins a 700.000 històries. Els espais alliberats amb la marxa de l’arxiu es destinen a serveis de l’Institut Català d’Oncologia.

2013. Es trasllada tota l’àrea de govern i administració a l’espai alliberat de les antigues Consultes externes. 

2014. Es posa en marxa la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures.

2014. Es gradua la primera promoció de metges formats a l’Hospital Dr. Josep Trueta.

2014. Es comencen a crear les unitats funcionals entre professionals del Trueta i l’ICO per a l’abordatge de determinats processos oncològics.

2014. Neix l’Associació  de Facultatius Jubilats Dr. Josep Trueta.

2014. L’Hospital trasnfereix  més de 19.000 fotografies a l’Arxiu Històric de Girona.

2015. S’amplia l’atenció horària de l’hemodinàmia a 24h. / canvi de la màquina.

2015. L’IDIBGI es trasllada al Parc Hospitalari Martí i Julià. Es mantenen espais al Trueta.

2015. Es posa en marxa la guàrdia de cirurgia pediàtrica de 24h

2015. S’adquireix l’SPECT TAC, un aparell que permet fer diagnòstic amb molta més precisió ja que integra en un sol equip una gammacàmera i un equip de tomografia computada.

2016S’integra a l’Hospital Trueta els serveis d’anatomia patològica de l’ICS i de l’IAS.

2016. Entren en funcionament les noves urgències de pediatria.

2016. S’implanta la guàrdia de 24h de radiologia intervencionista.

Hospital